Vernissage

Turnerande utställning om feministiska svenska serier visas på våra gallerier

I veckan invigdes utställningen "Feministiska svenska serier – från 1960-talet fram till idag" på Galleri Linné i Växjö. Utställningen ger en historisk överblick av den svenska feministiska serieskaparscenen och visar genrens mångfald och brokighet. Före jul har du chans att njuta av utställningen i först Växjö och sedan i Kalmar.

I onsdags kom utställningen Feministiska svenska serier – från 1960-talet fram till idag till Galleri Linné och invigdes med vernissage. Ett fyrtiotal besökare fick lyssna till när Nina Ernst, litteraturvetare och forskare, höll invigningstal. Hon gav en kort historisk introduktion av feministiskt serieskapande i Sverige och berättade att det som är nytt i dagens feministiska serier är att andra material också börjat användas. Exempelvis broderier. Detta har kallats för ”Comics craftivism”. Hon berättar också att forskningen kring feministiska serier är spännande eftersom den är tvärvetenskaplig. Ämnet lockar såväl historiker och sociologer som litteraturvetare och lingvister. Nina Ernst:s avhandling Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige är också med i utställningen.

Nina Ernst

– Jag tycker att utställningen ger en bra historisk överblick av den svenska scenen. Här presenteras svenskt feministiskt serieskapande kort och koncist och jag tror att det är en bra introduktion för den nyfikne. Förhoppningsvis kan utställningen inspirera till fortsatt läsning och besökare kan få med sig tips inom olika genrer, säger Nina Ernst.

Feministiska serier kännetecknas av att vara samhällskritiska, uppstudsiga, roliga och allvarliga. Serierna har haft stor betydelse sedan de började dyka upp i svenska tidskrifter och tidningar vid slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Genren har vuxit och idag utkommer feministiska serier i egna album och gemensamma antologier, i serietidskrifter, i fanziner och läggs ut på sociala medier. Mångfalden är stor. Denna utställning visar brokigheten med olika tecknarstilar och konstnärliga uttryck och ger dig en historisk överblick av den svenska feministiska serieskaparscenen.

Utställningen är skapad av Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, Margareta Wallin Wictorin, docent i konst- och bildvetenskap vid Karlstads universitet samt Birgitta Andreasson, Sanna Hellgren och Karin Henning, bibliotekarier vid Kvinnsam, Göteborgs universitet. Detta är en turnéanpassad variant av utställningen.

Feministiska serier

Utställningen är en del av Det kulturella universitetet. Du kan se den på Galleri Linné i Växjö mellan 5/10-2/11 och på Galleri Linnéa i Kalmar från 8/11 fram till jul. Utställningen går sedan vidare till Karlstads universitet.