Utmärkelsemottagare och Fredrik Åberg

Två mottagare av makarna Ternryds utmärkelse hyllades

Både professor Stavros Avramidis, mottagare av Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse 2022 och professor Heli Peltola, mottagaren från 2020 fick under torsdagen ta emot sina respektive utmärkelser under en ceremoni på campus i Växjö.

För sin forskning inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas ekosystem i ett föränderligt klimat utsågs Heli Peltola, professor i skogsvetenskap vid School of Forest Sciences, University of Eastern Finland till mottagare av
Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse för 2020.

Först två år senare, på grund av pandemin, fanns hon på plats för att ta emot utmärkelsen som består av sammanlagt 1 miljon kronor. Den enskilda delen omfattar 400 000 kronor till professor Heli Peltola, den andra delen om 600 000 kronor går till institutionen för skog och träteknik för utbyte och samarbete med professor Heli Peltola och hennes forskargrupp.

Heli Peltola inledde med att presentera sin forskning och helt i linje med utmärkelsens andemening underströk hon betydelsen av sitt forskningsteam och vikten av att både nätverka och samverka med andra forskare.

Mottagare av Ternryds utmärkelse 2022 är professor Stavros Avramidis, som forskar om träets fysiska egenskaper och med särskilt intresse för träets torkningsprocess. Professor Avramidis är verksam vid Department of Wood Science, Faculty of Forestry, The University of British Columbia, Kanada.

Professor Avramidis har sedan tidigare varit involverad i flera samarbeten med europeiska forskare och även han påtalade vikten av att man som forskare jobbar brett i ett stort område och att forskningen varken kan eller bör vara en enmansshow.

- Jag ser på er med viss avundsjuka. Ni har ett system där både myndigheter och näringsliv samarbetar för att föra forskningen framåt. I Kanada är vi mer utlämnade åt oss själva och vår egen förmåga.

Utmärkelsen 2022 fördelas med 500 000 kronor till pristagaren och 500 000 kr som öronmärks till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet inom motsvarande forskningsfält.

Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse delas ut av Linnéakademiens Forskningsstiftelses vartannat år sedan 2016. Utmärkelsen består av två ekonomiska delar där ena delen tillfaller forskaren och den andra delen ska användas för forskningssamarbeten med Linnéuniversitetet.