Joacim Martinsson framför boksamlingen

Unik samling juridisk litteratur doneras till Linnéuniversitetet

Ett arkiv med 300 böcker inom juridik och rättsvetenskap finns numera i Linnéuniversitetets ägo. Samlingen har skänkts av familjen Tersmeden och är ett välkommet bidrag till den satsning som sker inom ämnet rättsvetenskap vid universitetet.

I början av året startade Linnéuniversitetet en satsning på att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Men även om satsningen riktar sig mot framtidens behov, är juridik ett ämne där rötterna har stor betydelse. Därför är den samling med 300 böcker inom juridik och rättsvetenskap som nu skänkts till universitetet både viktig och välkommen.

– Samlingen innehåller mycket material som inte är lätt att hitta idag och vi är ytterst tacksamma över att få förvalta den. Som källmaterial innehåller den mycket som är fantastiskt och genom sin påtaglighet gör samlingen det väldigt tydligt att lagstiftning och juridisk tillämpning är högst mänskliga aktiviteter. Vi tänker gärna på juridik som något opersonligt, men när man står vid samlingen anar man ett myller av människor, säger Joacim Martinsson Rikner som är projektledare för juridiksatsningen.

Bokryggar, tidskrift för lagskipning

Boksamlingen har donerats av familjen Tersmeden, som idag har kopplingar till både Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Ursprunget till samlingen är de många riksdagsmän, diplomater, jurister och andra ämbetsmän som funnits i familjen genom tiderna.

– Vi hoppas att samlingen ska ge studenter en historisk förankring. Förutom vad studierna i sig ger vill vi bidra till en vidare bildningsresa, vilket kanske är viktigare nu än på länge, säger Christian Tersmeden.

Boksamlingen finns utställd i hus Radix på Linnéuniversitetet i Kalmar. I samlingen återfinns historiskt källmaterial, översiktsverk och handböcker inom svensk juridik. Här finns stora delar av Nytt juridiskt arkiv 1876–1920 och Juridiskt arkiv 1874–1969, Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686–1786, Regeringsrättens årsbok 1909–1920, tidskriftssamlingar som Tidskrift för lagskipning 1864–1886, samt Svensk juridisk tidskrift. Totalt omfattar samlingen cirka 300 volymer, det mesta publicerat mellan 1850 och 1950.

uppslagen bok med Tersmedens ad libris-märke