Daniel Grundström Ibsen, Ulrika Bokén och Olle Björneld, deltagare under AIMday som ler och tittar in i kameran

Universitetets samlade expertis tar sig an vårdutmaningar: ”Olika kompetenser bidrar till hela bilden”

Forskare vid Linnéuniversitetet slog sina kloka huvuden ihop under torsdagen för att lösa utmaningar inom temat Framtidens habilitering och rehabilitering. Utmaningarna kom från näringsliv och offentlig sektor, som utifrån sina egna verksamheter formulerat frågeställningar till forskarna.
– Det har varit både roligt och intressant att sätta sig in i frågorna. Det är sällan det blir så här många olika kompetenser i samma rum, men det bidrar verkligen till hela bilden när man får flera perspektiv, säger doktoranden Olle Björneld.

Sex olika frågeställningar var utgångsläget när Linnéuniversitetet tillsammans med eHealth Arena genomförde en AIMday för första gången. Konceptet AIMday är framtaget av Uppsala universitet och dagens tema var Framtidens habilitering och rehabilitering. Organisationerna hade på förhand skickat in frågeställningar och forskare kunde sedan anmäla intresse för de frågor de kunde bidra med sin kompetens till. Varje fråga fick på så vis ett team av experter och frågeställare, som under en timme diskuterade möjliga vägar framåt.

– Det blir en exklusiv timme med forskare från flera områden som kan vrida och vända på problem och eventuella lösningar. På en timme hinner man inte komma fram till färdiga lösningar, men det blir en start. För de frågor där man ser att det finns potential att jobba vidare finns det 50 000 kronor till en förstudie, säger Torbjörn Håkansson, projektledare för AIMday vid Linnéuniversitetet.

Porträttbild på en leende Lisa Lindell
Lisa Lindell från Region Kalmar län deltog på AIMday.

Lisa Lindell, fysioterapeut från Region Kalmar län, var en av deltagarna och hade med sig en utmaning kring hur man kan arbeta med digitala lösningar inom rehabilitering och habilitering.
– Jag är nöjd med dagen. Vi hade ett intressant samtal och hoppas på att det kan gå att ta vidare, säger hon.

Daniel Grundström Ibsen från Icura hade åkt från Danmark för att vara med och få forskarnas syn på sin utmaning om förebyggande åtgärder för att minska återfall hos multisjuka.
– Det blir tydligt att man blir klokare tillsammans och jag är spänd på vad som händer efter i dag. Jag hoppas på en studie där vi slår ihop något spännande tillsammans!

Lunchmingel AIMday med flera människor
Många passade på att äta lunch och knyta nya kontakter.

En expert som var med under flera av dagens samtalspass var Mirjam Ekstedt, professor och forskare vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap.
– Det var givande att träffa användare av vår forskning. Vi har kliniskt tillämpad forskning och då är det av yttersta vikt att de metoder och verktyg vi utvecklar är relevanta. Vi vill gärna forska med och inte bara på verksamheter, individer eller processer, säger Mirjam Ekstedt.

Vad händer i nästa steg?

– Vi kommer att summera dagen och gå igenom de utvärderingar vi fått och utifrån det se hur vi tar nästa steg. Något vi behöver göra för att det ska utmynna i en förstudie är att ringa in frågeställningarna lite till, säger Fia Mårdfelt från eHealth Arena.

Detta var Linnéuniversitetets första gång att arrangera en AIMday. Är det något ni kommer fortsätta med?

– Absolut, vi funderar redan på inom vilket område nästa AIMday ska vara. Vi har fått positiv respons från dagens deltagare och vi ser även vissa delar där vi kan slipa lite extra till nästa gång, säger Torbjörn Håkansson.

På huvudbilden syns Daniel Grundström Ibsen, Ulrika Bokén och Olle Björneld.

Närbild på AIMdays logotyp

Vad är AIMday?

AIMday står för Academic Industry Meeting day. Definierade utmaningar, strategiska eller operativa, från externa organisationer ligger till grund för mötesagendan. Universitetet matchar sedan dessa utmaningar med den akademiska kunskapsbasen. Resultatet blir en dag fylld med workshops, där varje fråga diskuteras under en timme i mindre grupper som består av både organisationsrepresentanter och forskare.