en kvinna sitter vid en dator

Det finns platser kvar! Uppdrag från Skolverket: Workshops om programmering hösten 2022

Hösten 2022 kommer Linnéuniversitetet att erbjuda två olika workshopsserier om programmering på uppdrag från Skolverket.

Ta chansen att satsa på kompetensutveckling i programmering som organiseras för lärare på skolan, en satsning som kan bidra till att undervisningen utvecklas och som kan ge goda förutsättningar för kollegialt lärande kring programmering även efter workshopseriens slut.

Workshops hösten 2022:

Programmering i tidigare åldrar

Linnéuniversitetet erbjuder på uppdrag av Skolverket en workshopserie som komplement till webbkursen ”Om programmering” som finns på Skolverkets utbildningsportal.

I denna workshopserie får du som är lärare för tidigare åldrar lära dig hur du kan integrera programmering i din undervisning. Vi utgår ifrån Skolverkets webbkurs Om programmering som du tar del av mellan träffarna. Under träffarna behandlar vi innehållet tillsammans och gör praktiska övningar.

Workshopsserien riktar sig i främst till:

  • förskolllärare
  • lärare som undervisar i åk F–3 eller specialskolans åk F-4
  • lärare i fritidshem
  • lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans åk 5-7
  • lärare som undervisar i grundsärskolan åk 1-6. I andra hand även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga. Du behöver din huvudmans godkännande. Inga förkunskaper i programmering krävs.

Den första träffen äger rum kl 15.30 den 21 september på Linnéuniversitetet, campus Växjö.

Läs mer om workshopsserien och om anmälan.
Sista anmälningsdag är 26 augusti.
Workshopserie: Programmering i tidigare åldrar

Att programmera – webbkurs med workshops

Linnéuniversitetet erbjuder på uppdrag av Skolverket en workshopserie som komplement till webbkursen Att programmera som finns på skolverkets utbildningsportal. Under fyra workshops får du lära dig mer om Scratch, Micro:bit eller Python, och om programmering i undervisningen. Kursen är kostnadsfri.

Workshopserien består av föreläsningar, praktiska övningar, workshops och gruppdiskussioner. Workshopserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken är mycket välkomna. Deltagarna ska vara verksamma lärare men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare.

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen Om programmering. Den totala tidsomfattningen för att följa ett spår och delta i workshoparna beräknas till ca 25 timmar (varav workshops 7 timmar) för deltagarna.

Den första träffen äger rum kl 15.30 den 22 september på Linnéuniversitetet, campus Växjö.

Läs mer om workshopsserien och om anmälan.
Sista anmälningsdag är 28 augusti.
Att programmera – webbkurs med workshops