Digitalisering våren 2023

Uppdrag från Skolverket: Workshops om programmering och digital kompetens våren 2023

Våren 2023 erbjuder Linnéuniversitetet tre olika workshopsserier om programmering och digital kompetens på uppdrag från Skolverket.

Ta chansen att satsa på kompetensutveckling i programmering och digital kompetens som kan bidra till att undervisningen utvecklas och som kan ge goda förutsättningar för kollegialt lärande kring programmering även efter workshopseriens slut. Workshops våren 2023:

Programmering i tidigare åldrar

Linnéuniversitetet erbjuder på uppdrag av Skolverket en workshopserie som komplement till webbkursen Om programmering som finns på Skolverkets utbildningsportal.

I denna workshopserie får du som är lärare för tidigare åldrar lära dig hur du kan integrera programmering i din undervisning. Under träffarna gör praktiska övningar tillsammans. Workshopsserien riktar sig i främst till:

  • förskolllärare
  • lärare som undervisar i åk F–3 eller specialskolans åk F-4
  • lärare i fritidshem
  • lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans åk 5-7
  • lärare som undervisar i grundsärskolan åk 1-6.
    I andra hand även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga. Du behöver din huvudmans godkännande. Inga förkunskaper i programmering krävs. Workshopserien startar våren 2023. Du kan anmäla dig redan nu. 
Läs mer om innehåll och om anmälan

Att programmera – webbkurs med workshops

Linnéuniversitetet erbjuder på uppdrag av Skolverket en workshopserie som komplement till webbkursen Att programmera. Under fyra workshops får du lära dig mer om programmering i undervisningen. Innehållet består av en introducerande del där deltagaren möter några grundläggande programmeringsbegrepp. Därefter är materialet indelat i tre fristående spår: 

Workshopserien består av 4 träffar. Vid anmälan anger du vilket spår du vill gå. Den första träffen är en gemensam träff för alla deltagare i workshopserien.

Workshopserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer och som vill lära sig grunderna i programspråken är mycket välkomna. Deltagarna ska vara verksamma lärare men behöver inte vara behöriga matematik- eller tekniklärare. Workshopserien startar våren 2023. Du kan anmäla dig redan nu. 
Läs mer om innehåll och om anmälan

Digital kompetens för yrkesämneslärare

Syftet med uppdraget är att deltagarna genom workshopserien vidareutvecklar sin digitala kompetens på en generell, yrkesämnesrelaterad och didaktisk nivå. Syftet är också att deltagarna har fått kännedom om hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av digitala verktyg.

Workshopsserien riktar sig i första hand till verksamma yrkeslärare som undervisar vid gymnasieskolan eller motsvarande inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. I mån av plats kan även lärare i andra ämnen eller andra skolformer delta. Inga förkunskaper krävs. Kursstarten sker under februari 2023. Workshopträffarna genomförs under 1,5–2 timmar på eftermiddagstid med två fysiska träffar på plats i Växjö och två träffar via Zoom.

Anmälan senast den 13 januari 2023.
Läs mer om innehåll och om anmälan

Övrigt aktuellt inom programmering, teknik och naturvetenskap våren 2023

Vill man ha djupare kunskaper i programmering så finns kursen nedan med sista ansökningsdag 15 januari 2023.

Inom NO och teknik finns följande kurser:

Hör gärna av er till TeMa Linné om ni har frågor om kompetensutveckling inom ovanstående områden!