demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Utlysning av medel för projekt om en ifrågasatt demokrati

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati utlyser forskningsmedel i anslutning till projekt om en ifrågasatt demokrati. Ansökningen öppnar 25 april och stänger 13 maj 2022.

En ifrågasatt demokrati, en av universitetets Kunskapsmiljö Linné, utlyser medel för fakultets- och institutionsöverskridande forsknings- och samverkansprojekt med inriktning på problemen med en ifrågasatt demokrati. Kunskapsmiljön vill bidra med idéer och vara en mötesplats där ny kunskap genereras för att möta ifrågasättandet av liberal demokrati.

Genom utlysningen erbjuder En ifrågasatt demokrati forskare, lärare och fortbildare vid Linnéuniversitetet att starta institutionsöverskridande samarbeten samt att samverka med organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor, i syfte att utveckla gemensamma projekt som ur olika perspektiv beaktar problem med en ifrågasatt demokrati. Utlysningens intention är skapa möjligheter för forskning, utbildning och samverkan inom främst humaniora och samhällsvetenskap att omsättas i praktisk nytta, samtidigt som erfarenheter från myndigheter, företag och organisationer bidrar till att utveckla ställningen för liberal demokrati.

Ansökningen öppnar 25 april och stänger 13 maj 2022. Det maximala ansökningsbeloppet är 300 000 kr per ansökan.