Hand på mixerbord

Utvärderingsrapport klar för musik­produktions­programmet

Nu är slutrapport för utvärderingen av Musikproduktionsprogrammet klar. Goda förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen finns, men även brister som fakulteten nu gör handlingsplan för att åtgärda.

Det är utbildningar i ljudproduktion, musik och musikalisk gestaltning som ingår i denna granskningsrunda med Treklövern. Utvärderingen startade i augusti förra året och på Linnéuniversitetet berörs Musikproduktionsprogrammet. Bedömningen är att det finns förutsättningar för hög måluppfyllelse och hög kvalitet i undervisningen. Men rapporten tar även upp brister, till exempel:  

  • Brister i studenternas förmåga att visa kunskap om huvudområdets teoretiska grund och tidigare forskning som är relevant för fältet.
  • Det behöver bli tydligare var examination sker av studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter.
  • Det finns en genomtänkt jämställdhetsplan som dock verkar ha lågt genomslag
  • Något låg formell kompetens i högskolepedagogik, där det dock finns en plan för åtgärd.

– Ansvariga för Musikproduktionsprogrammet är tacksamma för bedömargruppens synpunkter. Speciellt beaktas kommentarerna på undervisningens koppling till forskning. Nu kommer lärarna och ansvarig prefekt ta fram en handlingsplan för att förbättra och vidareutveckla programmet. Fakulteten stödjer detta arbete med kompetens och medel, säger Hans Sternudd, dekan.

Läs hela bedömargruppens rapport

Mer om hur kan påverka din utbildning genom att delta i utvärderingar och granskningar. Om du har frågor om rapporten är du välkommen att kontakta fakultetsledningen via mejl fkh.dekan@lnu.se.