Paneldeltagare på rad

Välbesökt Linnéuniversitetet live om trygghet i Kalmar

Relationer, relationer, relationer. En av huvudnycklarna i att skapa ett tryggare samhälle behöver alla inblandade jobba målmedvetet för att skapa relationer. Relationer med varandra, relationer med ungdomar, med föräldrar, skola, kommun och polis.

Det var bara ett fåtal lediga stolar i Fullriggaren dit Linnéuniversitetet live tillfälligt fått flyttas med anledning av det stora intresset.

Panelen, som utgjordes av representanter från Kalmar kommun, Kalmar City AB, kriminologer från både Tryggare Sverige och Linnéuniversitet, inledde med ett panelsamtal om hur problematiken med kriminalitet i Kalmar ser ut från deras respektive position.

Kalmar kommuns ungdomsledare Shemsi ”Papi” Brahimi pekade på vikten av nära föräldrakontakter och att fånga upp och sätta in resurser tidigt när det finns signaler om att något barn är i riskzonen.

– Vi måste börja mycket tidigare. Att börja i 18-årsåldern är för sent. Vi behöver börja jobba medvetet med det här redan när barnen är i tioårsåldern, sa han och underströk samtidigt att föräldrakontakten är en av de huvudsakliga framgångsnycklarna.

Engagemanget finns

Centrumutvecklare Lisa Söderholm berättade om det stora engagemanget som finns inom Kalmar City AB, där både handlare och fastighetsägare samarbetar nära varandra för att både medvetandegöra och bygga bort brottslighet. Att helt enkelt anpassa och utforma fastigheter och lokaler så att det blir svårare att bedriva kriminell verksamhet utan att bli sedd.  

Anna Sjöholm, kriminolog vid Tryggare Sverige, berättade att forskningen också visar att förflyttning av kriminell verksamhet, gör att verksamheten försvagas för varje sådan förflyttning.

Panelen var även överens om att hårdare straff sannolikt inte är lösningen på problemet med eskalerande kriminalitet.

– Om jag har något att förlora, är jag mindre benägen att begå brott. Sannolikheten att någon som redan har en flerårig fängelsedom hängande över sig avstår från att begå ytterligare brott för att denne får ytterligare ett år i fängelse är inte så stor, menade Håkan Roupé, chef för enheten för trygghet och säkerhet, Kalmar kommun.

Höjda straff är inte lösningen

Peter Lindström, professor och kriminolog vid Linnéuniversitet delade den åsikten, men dröjde sig kvar kring retoriken kring höjda straff.

– Längre straff har naturligtvis ett relevant signalvärde, inte minst för brottsoffren. Det förhindrar också att någon fortsätter att begå brott så länge de sitter inne. Men, det biter inte. Om vi höjer straffen för fortkörning är det många som förmodligen kommer att lätta på gaspedalen, men det är inte den brottsligheten vi vill åt.

En av de många frågorna från publiken berörde just detta. Om skärpta straff inte fungerar, vad är det då som fungerar?

– Invånarna är ofta nyckeln. Det är de som kan berätta var problemen finns till att börja med. För att inte skapa brottslingar, behöver vi lyckas i skolan och vi vet med säkerhet att det är en preventiv styrka att samarbeta med föreningarna och föreningslivet. Vi behöver bygga relationer, relationer, relationer, sammanfattade Håkan Roupé.

Denna upplaga av Linnéuniversitetet live blev som sagt mycket välbesökt och samtalet och frågorna fortsatte efteråt då både paneldeltagarna och delar av publiken dröjde sig kvar.

Linnéuniversitetet live är ett arrangemang där vi varje månad sätter fokus på aktuella samhällsfrågor. Ett sätt att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.