Studenter på väg mot validering

Validering i praktiken 7,5 hp – ny kurs startar hösten 2022

Validering innebär en kartläggning av kunskap och kompetens. När man validerar jämförs kunskaper och erfarenheter med de lärandemål som är uppsatta för det aktuella ämnet, programmet eller kursen. På uppdrag av Skolverket genomför Linnéuniversitetet utbildningen om validering i praktiken, det vill säga om hur en individs kunskaper och kompetenser kartläggs som ett led i en valideringsprocess.

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens, vilket även ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen kommer att utgå från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket, och riktar sig till anställda i verksamheter där olika former av validering kan förekomma. Deltagandet är kostnadsfritt. Respektive arbetsgivare står för eventuella kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur.

Huvudsakliga målgrupper

  • Studie- och yrkesvägledare (oavsett utbildningsnivå)
  • Personer som har vägledande funktioner (vuxenutbildning, yrkeshögskola m.fl.)
  • Lärare (oavsett utbildningsnivå)
  • Handläggare på Arbetsförmedlingen
  • Personer som arbetar med antagning
  • Personer som arbetar med omställning

Praktisk information

Kursen ges höstterminen 2022 och sista ansökningsdag är 18 juni.

Utbildningen är en distansutbildning på kvartsfart under en termin.
Träffarna är förlagda till Linnéuniversitetet Campus Växjö och genomförs som heldagsträffar. Tider för träffarna är kl. 10:00–15.30. Kursdagarna publiceras senare.