Campus

Välkommen till Linnéuniversitetet!

Vi hälsar dig välkommen till dina studier vid Linnéuniversitetet! Enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen ska vi fortsätta ha undervisning och examination på plats i våra lokaler. Under kortare perioder och vid vissa tillfällen kan digital undervisning användas för att glesa ut i lokalerna och undvika trängsel. 

Information om vad som gäller för just din kurs får du av din program- eller kursansvarig. Du hittar information om din kurs-/programstart och ditt schema via schemasystemet TimeEdit.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer så som att hålla avstånd, undvika trängsel, stanna hemma vid symptom ooch testa sig gäller fortsatt, även för dig som är vaccinerad.

På plats i våra lokaler

Vi ska i största möjliga mån fortsätta att hålla avstånd i våra lokaler och undvika trängsel. Tänk till exempel gärna på att sprida ut er i föreläsningssalarna om det är möjligt, samt undvik trängsel på väg in eller ut ur salar, i korridorer och på andra ställen där det lätt kan bli trångt. 

Munskydd finns att hämta ut dagtid i Infocenter i Kalmar och Växjö. Du hittar Infocenter i Kalmar i hus Stella och Infocenter i Växjö finns i hus H.

Du som har symptom ska stanna hemma och testa dig

Du som har symptom på covid-19 ska stanna hemma, även om du bara har lindriga symptom. Du ska också testa dig. Detta gäller även dig som är vaccinerad. Testningen är gratis för alla. 

  • Testa dig i Växjö: Du som är student i Växjö, inklusive internationella studenter, hänvisas till Vårdcentralen Teleborg. Ring 0470-58 67 70 för att boka tid för upphämtning av test. 

  • Testa dig i Kalmar: Du som är student i Kalmar bokar via 1177.se. Där väljer du när du hämtar ut provtagningskit för egenprovtagning och på vilket apotek du hämtar det (se lista på 1177.se). Internationella studenter i Kalmar ska kontakta närmaste hälsocentral. 

  • Bor du på någon annan ort, gå in på 1177.se för att få veta vad som gäller för testning där du bor. 

Meddela din lärare om du har testat positivt för covid-19

Har du testat positivt ska du meddela detta till din lärare eller din kurs- eller programansvariga. Coronaviruset och covid-19 lyder under smittskyddslagen, vilket betyder att du är skyldig att berätta det. Det är extra viktigt om du nyligen har haft undervisning på plats i eller vistats i våra lokaler.

Du kan boka tid för vaccination i Kalmar och Växjö

Regionerna i Kalmar och Kronoberg välkomnar dig som vill vaccinera dig mot covid-19. Det gäller både dig som inte har påbörjat din vaccinering och dig som redan har fått en eller två doser av vaccinet. 

Vaccinationen mot covid-19 ges i nuläget i tre doser. Du som redan har fått din första eller andra dos, och nu har flyttat för att börja studera är välkommen att ta din nästa dos här. 

Vaccinationen är kostnadsfri. Kom ihåg att ta med legitimation när du ska vaccineras.

Mer information

Vi följer utvecklingen av covid-19 noggrant, och vi följer även fortsatt Folkhälsomyndighetens, regeringens och andra myndigheters rekommendationer.

Linnéuniversitetet har en sida med information till studenter kring covid-19. Den hittar du här.

Har du frågor eller funderingar på vad som gäller för Linnéuniversitetet kontakta coronainfo@lnu.se.