studenter konverserar

Linnéuniversitetet fortfarande ett av Sveriges mest sökta lärosäten

Efter de senaste två årens rekordsiffror är antalet sökande till höstens kurser och program tillbaka på mer normala nivåer. Med 61 516 sökanden är Linnéuniversitetet fortsatt det sjätte mest sökta lärosätet.

Nästan 377 000 personer hade anmält sig till höstens högskoleutbildningar när anmälan på Antagning.se stängde vid midnatt den 19 april. Det är, sett till hela landet, en tioprocentig minskning motsvarande 42 000 sökande jämfört med förra årets anmälningsrekord.

Linnéuniversitetet har 61 599 sökande till någon av Linnéuniversitetets utbildningar med start hösten 2022, vilket innebär en minskning med 14 procent jämfört med hösten 2021. Även om detta är en minskning med 10 131 sökande från förra året, är det ändå en betydande ökning från ”normalåret” 2019.

– Trots att vi som väntat minskar med antalet sökande jämfört med höstterminen de senaste två åren är det glädjande att vi i jämförelse med 2019, det vill säga innan pandemins påverkan på söktrycket, ändå ökar med hela 14 procent för 2022, säger Maja Rudhe, chef för sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation.

Precis som riksgenomsnittet följer Linnéuniversitetet trenden med en mindre nedgång för sökande till program, samt något större minskning av sökanden till fristående kurser hösten 2022. Antalet sökande till program minskar endast med två procent, från 23 313 till 22 826 sökande, för Linnéuniversitetet.

– Att Linnéuniversitet totalt sett minskar något mer än Sverige i stort beror på att vi proportionellt sett har ett större utbud med kurser än många andra lärosäten. Under pandemin är det i hög grad antalet ansökningar till kurser som lett till de höga söksiffrorna, vilket nu naturligtvis innebär ett något större tapp av ansökningar när pandemins inverkan minskar, säger Peter Citron, chef för antagningen vid Linnéuniversitetet.

Den totala söksiffran för Sverige, 376 665 sökande till höstterminen 2022, är väsentligt mindre än under corona­pandemin. Den kan jämföras med 419 097 för hösten 2021 och 407 026 för hösten 2020. Årets notering är ändå högre även jämfört med höstterminerna 2016–2019.

Mer information