Eva Warelius

Vår student Eva Warelius har vunnit tredjepris i Hans Ruin essätävling!

Hans Ruin essätävling, som går av stapeln vart tredje år, fick i år in 255 bidrag från svenskskrivande essäister över hela världen. Eva, som läser att skriva barnlitteratur och kreativt skrivande hos oss på Linnéuniversitetet, har tilldelats ett ärofullt tredje pris. Hennes essä består av en omarbetad version av en studieuppgift.

– I essän Gräv där du står – en metafor tillika en beskrivning av ett tillvägagångssätt tittar jag närmare på skillnader och likheter mellan att arbeta som arkeolog och skribent. Båda yrkena kräver en undersökande attityd och en förmåga att vrida och vända på fynden/innehållet för att hitta nya tolkningar eller bekräfta etablerade. Eftersom jag arbetat som arkeolog blev det intressant att se på skrivandet med dennes ögon. Uppenbarligen tyckte även juryn att det var en spännande infallsvinkel, säger Eva Warelius.

Juryns motivering till tredje priset lyder: ”Med avstamp i nestorn Sven Lindqvist – och de isländska nornorna – visar Eva Warelius svindlande likheter mellan essäisten och arkeologen. Också skrivandet behöver sin provgrop. Det överblivna, den utstickande resten som indexerats i minnets magasin kan leda tanken att kullkasta etablerade sanningar om historien och världen. I bästa bemärkelse grävande essäistik som ger begreppet minnets arkeologi en ny innebörd. Därtill en originell bruksanvisning för det goda essäskrivandet.”

Essän kommer publiceras i Horisont · tidskrift för litteratur och kultur.