Växjökonferensen 2022

Växjökonferensen 2022 – Samhälle och skola i förändring, att utbilda för framtiden

Den årligt återkommande skolutvecklingskonferensen är en nationell mötesplats för samtal om skol- och utbildningsfrågor. Växjökonferensen lockar deltagare från stora delar av landet och drygt 200 personer deltog vid årets konferens som genomfördes i digitalt format den 26-27 januari. Årets tema var: Samhälle och skola i förändring, att utbilda för framtiden.

Växjökonferensen genomfördes för 34:e året i rad och även i år speglade konferensen aktuella diskussioner om utbildning och skola. Utbildning är en nyckel för att kunna hantera de utmaningar vi ständigt ställs inför när samhället förändras. Årets konferens belyste både praktiska och idémässiga aspekter av hållbar utbildning.

Konferensen riktade sig till utbildningspolitiker, tjänstepersoner, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt förstelärare och lärare på grundskola, gymnasie och högskola/universitet.

Under konferensen föreläste bland annat Ulrik Hoffman – VD Ungdomsbarometern, Elza Dunkels – docent i pedagogiskt arbete, Gabriel Heller Sahlgren – forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och London School och economics, Per Naroskin – psykolog, författare och radiopratare, Mikael Kalmenstam – rektor, föreläsare och coach och Daniel Sundberg – professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Moderator för konferensen var Ellinor Persson som började sin karriär inom TV i Växjö.

Växjökonferensen arrangeras av Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Region Kronoberg.

Hela programmet för årets Växjökonferens hittar du på vaxjokonferensen.se

Boka redan nu in den 25-26 januari 2023 för nästa års konferens.

Hoppas att vi ses!