Såddfinansiering EUniWell

Vill du starta ett projekt för att bidra till att förbättrat välbefinnande?

Nu kan du som är student söka pengar för samarbeten inom vårt europauniversitet EUniWell . Du kan söka pengar för projekt som främjar välbefinnande och för samman studenter, forskare, lärare och administratörer från våra åtta universitet inom EUniWell.

Det är EUniWell:s program för så kallad såddfinansiering som nu stöder projekt initierade av studenter, forskare, lärare och administrativ personal från våra åtta universitet inom EUniWell.

Projekten ska arbeta för att främja välbefinnande inom såväl universitet som i samhällen och miljön i stort.

Sista dag för ansökan är den 31 maj. 

Den 22 april hålls en digital workshop särskilt riktad till studenter, där du kan träffa studenter från de andra universiteten och även få hjälp kring att skriva ett projektförslag.

Anmäl dig till Workshopen

De åtta universitet som ingår i EUniWell är:

  • Universitetet i Birmingham, Storbritannien
  • Universitetet i Köln, Tyskland
  • Universitetet i Florens, Italien
  • Universitetet i Leiden, Nederländerna
  • Universitetet i Murcia, Spanien
  • Nantes universitet, Frankrike
  • Semmelweis universitet i Budapest, Ungern
  • Linnéuniversitetet, Sverige

Mer om såddprojektet inom EUniWell.
Mer om EUniWell.