strand

Wellbeingturism i Region Kalmars handlingsplan för besöksnäringen 2022–2024

Förra veckan släppte Region Kalmar län den nya handlingsplanen för besöksnäringen 2022–2024.

Som en del i Regionens utvecklingsstrategi ingår stöttning av produktutveckling som kan bidra med nya reseanledningar och ge besöksnäringsföretagen goda förutsättningar att skapa innovativa och hållbara erbjudanden. I planen lyfts bland annat produktutveckling inom kultur- och naturturism, måltidsturism och friluftsliv och som en del av det även wellbeingturism och wellbeingupplevelser.

Du kan läsa om wellbeingupplevelser (sidan 22) och mer om hur besöksnäringen ska utvecklas de kommande tre åren här.

Text: Kohnen, J. Länsstyrelsen i Kalmar län. Editering: Lindell, L. Linnéuniversitetet

Region Kalmars handlingsplan för besöksnäringen
Läs om wellbeingturism i Region Kalmars handlingsplan för besöksnäringen. Handlingsplanen finns här för nedladdning.