Varför väljs jobbsökande bort på grund av sin ålder?

Ålder påverkar möjligheten att få jobb – men framförallt risken att INTE få jobb. Flera undersökningar visar att arbetsgivare börjar välja bort sökande redan i 40-årsåldern trots att bristen på erfaren och kompetent personal just nu är större än någonsin. Varför ser det ut så här och hur kan man som arbetsgivare och arbetssökande agera för att minska problemet?

Se docent i nationalekonomi Magnus Carlsson diskutera frågan i en video från Arbetsförmedlingen, länkad nedan.

Tema: Varför väljs jobbsökande bort på grund av sin ålder?