Forskare med gul skylt

Ett 100-tal ProCivitas-elever diskuterade sexuella trakasserier med forskare

För en ung vuxen kan provocerande påståenden och frågeställningar utgöra en integrerad del av vardagen, inte minst i sociala medier. Under det första stoppet på samtalsturnén Changing Conversations besökte forskaren Liselotte Eek-Karlsson från Linnéuniversitetet ProCivitas Privata Gymnasium i Växjö för att samtala med elever om jämställdhet, offret och förövarens roll i sexuella trakasserier.

FAKTA

Changing Conversations är en rikstäckande samtalsturné på initiativ av Linnéuniversitetet. Samtalsämnena som diskuteras på de fem gymnasieskolorna adresserar några av de samhällsproblem som många ungdomar känner både oro och farhågor inför. 

Forskarna och deras ämnen har matchats mot elevernas vardag och verklighet på respektive skola och ort för att skapa dialog kring händelser som eleverna på olika sätt möter i sin vardag.

Liselotte Eek-Karlsson är lektor vid institutionen för didaktik och lärares praktik och forskar bland annat kring sexuella trakasserier i skolan, ett problem som tidigare uppmärksammats av elever från Växjö genom upproret #Tystiklassen.

Diskussionerna tog avstamp i påståenden formulerade av såväl forskare som elever för att bredda sina perspektiv och hitta lösningar på komplexa frågor.

– Det är viktigt att vi lyssnar på dagens unga, de har många kloka tankar som behöver tas tillvara på. Det är viktigt att även killars röster får höras i dessa diskussioner, säger Liselotte Eek-Karlsson.

Det spelar ingen roll vad man har på sig. Det är alltid samtycke som gäller!

Ossian Madehall, 18 år

En av killarna som deltog i samtalet var Ossian Madehall, 18, för honom var samtycke en självklarhet.

– Det spelar ingen roll vad man har på sig. Det är alltid samtycke som gäller, konstaterade han.

Under Changing Conversations turnépremiär i Växjö, deltog ett 100-tal elever i diskussionerna med Liselotte Eek-Karlsson. De förbokade klasserna hade förtur till samtalen, men det hindrade inte övriga elever från att faktiskt vänta i ett par timmar för att få chansen att lyfta sina åsikter i en öppen konversation med forskaren.

Samtal som gav huvudbry

Samtalen som väckte extra engagemang rörde traditionella könsroller och jämställdhet. Ett av påståenden

a som var en särskild vattendelare bland eleverna handlade om ifall samhället idag är jämställt eller inte.

En del elever ansåg att samhället är tillräckligt jämställt och andra tyckte inte alls att det var jämställt, medan en majoritet ansåg att vi har kommit långt när det gäller jämställdhetsfrågan.

Även samtalen om traditionella könsroller skilde till viss del elevernas åsikter. En grupp tyckte att könsroller är positivt och menade att kvinnor är bättre än män på att ta hand om hem och barn. “Jag ska hitta mig en traditionell fru”, fastslog någon, medan andra elever protesterade och menade att traditionella könsroller inte alls är positivt för samhällsutvecklingen.

En av tjejerna i min klass sa efteråt att hon var så himla arg, ilsken över problemen.

Susanna Wirland, biträdande rektor vid ProCivitas Privata Gymnasium.

– Det är angeläget för unga att få diskutera dessa frågor. Normen för hur unga beter sig på sociala medier har ändrats. Changing Conversations har gett eleverna huvudbry. En av tjejerna i min klass sa efteråt att hon var så himla arg, ilsken över problemen. Men dagen har även gett förmånen att få vara med och diskutera dessa frågor och insikten att vuxna tar frågorna på allvar. Nu är det vårt ansvar att ta detta vidare med eleverna, sammanfattade Susanna Wirland, biträdande rektor vid ProCivitas Privata Gymnasium.

Unga känner oro och osäkerhet

Genom sociala medier har ungdomar idag tillgång till outtömliga källor av information där fakta har svårt att nå fram i bruset och källkritiken tenderar att sättas ur spel. Ungdomsbarometerns Generationsrapport för 2023 visar att unga känner oro och osäkerhet inför den framtid de står inför, samtidigt som de känner en hopplöshet kring möjligheterna att påverka.

Fakta och statistik kan bidra med förståelse kring samhällsutmaningarna och framför allt förhoppning om att hitta lösningarna. Linnéuniversitetets har ett viktigt uppdrag och ett ansvar att utbilda dem som ska lösa framtidens utmaningar och sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.