Folkmassa

3 miljoner kronor i externa medel från Handelsbanken

Peter Sandholt Jensen och Erik Prawitz har erhållit 1,5 miljoner kronor i externa medel från Handelsbankens forskningsstiftelser för projektet "Equality of opportunity: Long run evidence from Scandinavia". 

Peter Nilsson har också erhållit 1,5 miljoner kronor i externa medel från Handelsbankens forskningsstiftelser för projektet "Neighborhoods, Traffic and Sorting: New Advances in Environmental Economics".