collage med bild på skog och himmer lagd över ett manshuvud och med en sfär med tecknade tekniska saker som roterar runt

30 års data visar: Befolkningstillväxt är den främsta pådrivaren av ökade koldioxidutsläpp

De rikaste länderna släpper ut mer koldioxid än resten av världen tillsammans och befolkningen växer bara i de fattigaste länderna. Det är två utbredda föreställningar som argumenterar för att man ska fokusera på att minska utsläppen per capita för att mildra klimatförändringarna. Men det stämmer inte helt jämfört med med data från de senaste 30 åren, visar ny forskning.

En dominerande uppfattning i debatten om klimatförändringar är att det inte är relevant att inrikta sig på befolkningsmängden för att minska utsläppen. Detta eftersom befolkningen bara växer i de fattigaste länderna, vars bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart, lyder resonemanget. De största utsläppen kommer ju från rika länder, där befolkningen inte längre växer.

– Detta sätt att resonera stämmer inte. Vår grundliga analys tyder på att strategier för begränsning av klimatförändringar bör inrikta sig även på befolkningsfrågan, vid sidan av konsumtion per capita och tekniska innovationer. Det behövs en övergripande strategi för lösa problemen, säger Giangiacomo Bravo, professor vid Linnéuniversitetet.

Världsbankens fyra inkomstgrupper

Världsbanken har fyra klassificeringar av inkomster för världens länder: low, lower-middle, upper-middle och high. Dessa är baserade på respektive lands bruttonationalinkomst (BNI) per capita.

De aktuella siffrorna gäller år 2021, då 28 länder definieras som låginkomstländer, 54 som lägre medel, 54 som övre medel och 81 som höginkomstländer.

Analys av 30 års utsläppsdata

Grunden till Giangiacomo Bravos uttalande är den analys av 30 års utsläppsdata för alla världens länder som han och två forskarkollegor genomfört. Genom att dela upp länderna i fyra inkomstgrupper enligt Världsbankens klassificering, kunde forskarna bekräfta att låginkomstländernas bidrag till utsläppsökningar verkligen är begränsat. Man fann dock även att:

  • Befolkningen växer i alla fyra inkomstgrupperna.
  • Det största bidraget till de globala koldioxidutsläppen kommer från den övre medelgruppen.
  • Befolkningstillväxten är den främsta pådrivaren av ökade utsläpp i alla inkomstgrupper utom den övre medelgruppen.
  • Den framgångsrika minskningen av utsläpp per capita som inträffat i höginkomstländer utplånas av den ökning av befolkningen som samtidigt ägt rum i denna grupp.

– Vår analys stöder inte den allmänna uppfattningen att ökad välfärd är den huvudsakliga faktorn bakom ökade koldioxidutsläpp globalt. Det är definitivt en viktig faktor, men bortser man från befolkningsökningar får man en missvisande bild av verkligheten.

– Utvecklade länder med stabil eller minskande befolkning bör därför sluta bekämpa dessa trender och istället anamma dem. Precis som små befolkningsökningar i rika länder kan skapa stora utsläppsökningar, kan befolkningsminskningar i rika länder ha stora fördelar för utsläppen framöver, säger Giangiacomo Bravo.

Mer information