Pengar som växer

47 miljoner i forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Sammanlagt 47 miljoner fördelade på 13 individuella projekt har i dagarna beviljats av Vetenskapsrådet.

Humaniora och samhällsvetenskap

 • Rebecca Duncan, 3 085 000 SEK
  Litteraturvetenskap - Resurser och energi i sydafrikansk litteratur: från kolonialism och apartheid till klimatnödläge

 • Lucia Hodgson, 3 099 000 SEK
  Historia - Sweden Texas: Svenska nybyggare och slaveri i 1800-talets Texas

 • Maarten Manse, 3 295 000 SEK
  Historia -
  Konkurrens eller samarbete? Sydostasiatiska aktörer och idéer i byggandet av koloniala imperier, ca 1700-1942

 • Jonathan Rozenkrantz, 2 050 000
  Filmvetenskap - Filmiska spel: en intermediearkeologisk studie

Natur- och teknikvetenskap

 • Hanna Farnelid, 3 840 000 SEK
  Ekologi - Små växtplankton, en outforskad kolsänka

 • Alf Månsson, 3 600 000 SEK
  Biofysik - Kemomekanisk energiomvandling i aktomyosin och frisättning av inorganiskt fosfat från myosin

 • Petter Tibblin, 4 000 000 SEK
  Evolutionsbiologi
  - Tid för lek och avkommans temperaturtolerans - är de kopplade?

 • Ian Nicholls - 3 820 000 SEK
  Biomedicin - Nya angreppssätt för framställning av material med nanostrukturer för igenkänning av biomakromolekyler inom diagnostik

 • Jarone Pinhassi, 4 000 000 SEK
  Mikrobiologi - Kolets kretslopp i havet: om betydelsen av bakteriers proteorodopsin-drivna ljusutnyttjande för att hantera näringsbegränsning

 • Janina Rahlff, 4 000 000 SEK
  Mikrobiologi - Viral överföring i den dynamiska miljön i havsytans ytfilm och regnvatten

Utbildningsvetenskap

 • Marina Wernholm, 5 869 000 SEK
  Didaktik - Utforskande av sexåringars meningsskapande i olika ämnen genom multimodal undervisning och deras skapande av digitala animationer

Medicin och hälsa

 • Jonas Waldenström, 3 600 000 SEK
  Mikrobiologi - Dåtid, nutid och framtid: fågelburna sjukdomar i ett föränderligt klimat

Konstnärlig forskning

 • Hanna Hallgren, 2 679 000 SEK
  Litterär gestaltning - Den fjärde delen: stilen, jaget, etiken i en svensk biografisk minoritetshistoria