Studenter sitter i grupp

56 929 sökande till höstterminens utbildningar

Efter att de senaste åren haft ett stadigt ökat söktryck till Linnéuniversitetets utbildningar noteras nu ytterligare en liten nedgång. Nästan 4 587 färre har sökt till höstterminen 2023 jämfört med året innan. En minskning som delvis kan förklaras av att ett par populära program ställts in samt att lågkonjunkturen inte gett så tydlig effekt som förväntat.

Totalt var det 56 929 sökande som valt att söka ett program eller fristående kurser vid Linnéuniversitetet. Jämfört med HT2022 är det en minskning med 7,5 procent, men jämfört med HT2019, det vill säga innan pandemin, är söktrycket fortfarande 5 procent högre. Linnéuniversitetet är fortsatt det sjätte mest sökta lärosätet i Sverige.

Delar av minskningen kan förklaras mot bakgrund av mer generella orsaker som till exempel demografi eller arbetsmarknaden, men det finns också några tydliga huvudsakliga parametrar.

– Det jag direkt kan peka på är att två av de mest sökta distansutbildningarna inte längre finns kvar som egna utbildningstillfällen då det ena ska omarbetas och det andra integreras i ett annat program. Förra hösten hade dessa program ungefär 3 000 sökande tillsammans, vilket så klart bidrar till minskningen i stort, säger Peter Citron chef för antagningen vid Linnéuniversitetet.

Att Linnéuniversitet nu ser ett minskat antal sökande, som en naturlig följd av att ett par distansprogram ställs in, kommer på inget sätt påverka det fortsatta utbildningsuppdraget.

– Vi ska också komma ihåg att vi förra året var ett av tre lärosäten som ”överproducerade” i förhållande till vårt utbildningsuppdrag och söksiffrorna är fortfarande på en högre nivå än innan pandemin, sammanfattar prorektor Niklas Ammert.

Efter pandemiårens rekordsiffror har söktrycket nu av allt att döma normaliserats. När anmälan stängde natten till 18 april var det totalt sett i Sverige 375 451 personer som skickat in minst en ansökan; en siffra att jämföra med förra årets 376 665.

– Att en lågkonjunktur väntas runt hörnet fick inte riktigt den effekt vi trott. Anmälan var öppen två dagar färre i år, men troligare är att det relativt goda arbetsmarknadsläget fortfarande konkurrerat. Arbetsmarknaden brukar påverka utbildningsintresset, säger Robin Johansson, utredare vid Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.

Det totala utbudet av utbildningar har ökat till i år. Antalet kurser ökar med 1,2 procent, från 16 846 hösten 2022 till 17 047. Programutbudet minskar dock med 0,7 procent, från 3 214 i fjol till 3 193.

Kompletta ansökningssiffror finns att tillgå på UHR:s webb. En djupare analys av årets HT-siffror kommer att presenteras längre fram. Antagningsbeskeden går ut den 12 juli.