Människor framför en världskarta

CMAR-gruppen summerar 2022

Under 2022 har det genomförts ett stort antal seminarier med såväl nationella som internationella gäster. Bland annat har följande seminarier genomförts:

 • 16 december försvarade Pär Vasko sin avhandling Moving Beyond Stewards versus Avhandlingen vrider och vänder på teoretiska ideal och grundläggande antaganden om människan i två teorier inom området bolagsstyrning, stewardship och agency teori, med syftet att utforska vad en alternativ, existentiell förståelse av människan skulle kunna innebära.
 • 16 december gästades vi av docent Mikael Holmgren Caicedo, Stockholm Business School, SBS, Sttockholms universitet som presenterade ett papper på temat Defending the third line of defense: internal audit in Swedish Public Sector Agencies.
 • 23 november deltog vi som medarrangörer på Akademin för ekonomistyrning i staten, AES, möte i Stockholm på tema Hållbarhet.
 • 16 november deltog vi som arrangörer och presentatörer på seminariet kring den spirande kunskapsmiljön ”Mobilizing sustainable transition”? Bl.a. presenterades ett såddfinansieringsprojekt där Natalia Berg, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet och Birgitte Pircher, statsvetenskap, Linnéuniversitet tilldelats medel.
 • 16 november deltog vi som arrangörer i strateginätverkets workshop på temat Strategier för digitalisering – Utmaningar och vägar framåt. Vi gästades av Inti Lammi, fil.dr. i företagsekonomi, Mälardalens
 • 4 november presenterade Kim Eriksson och Pia Nylinder ett utvecklingsarbete kring uppsatser.
 • 28 oktober gästades vi av Hans Lundberg som presenterade och diskuterade det arbete han leder inom task force-arbetet med matrisdimensionen av FEHs organisation.
 • 18-19 oktober hade vi besök av vår gästprofessor Kirsi-Mari Kallio som hade ett flertal inbokade möten med forskare i styrningsplattformen.
 • 13 oktober arrangerades följande seminarium i två delar. Del 1: Jan Alpenberg, docent Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet och Tomasz Wnuk-Pel presenterade ett paper med titeln: Capital investments in the Swedish forest industry. Del 2: Följande artikel diskuterade Merchant K. A. & Otley D. (2020). Beyond the systems versus package debate. Accounting, Organizations and Society.
 • 8 september deltog vi som medarrangörer, presentatörer och deltagare vid Akademin för ekonomistyrning i staten, AES på temat Lära och lära om i tider av förändring. Vi hade två gäster Susanne Ackum, dekan vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet samt ordförande i samverkansgruppen för kompetensförsörjning och livslångt lärande som pratade på temat Sam-skapande lärande för förändring i komplexa system. Mathilda Tham, professor vid Linnéuniversitetets institution för design och arbetar bland annat med frågor om hur vi kan leda och styra i framtiden med hänsyn till miljön.
 • 3 juni gästades vi av professor Tobias Johansson-Berg, Mälardalens universitet på temat On the birth of a new control archetype: Theorization of Trust Based Control in the Swedish public sector.
 • 1 juni deltog vi som arrangörer i strateginätverket på temat Strategisk arbete och politisk styrning där vi bl.a. gästades av professor Göran Sundström, statsvetenskap, Stockholms universitet.
 • 27 maj gästades vi av Brijesh Mainali från Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet och Natalia Berg, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet som presenterar det helt nya masterprogrammet Energy and Management for Sustainable Development. Programmet är både unikt och tvärvetenskapligt. Det har tagits fram vid Fakulteten för teknik, institutionen för byggd miljö och energiteknik i samarbete med Ekonomihögskolan.
 • 13 maj presenterade vår nyblivna docent Ola Nilsson sin forskning på temat Min forskning - nyfikenhet, slumpens nycker och strategiska beslut.
 • 5-6 maj deltog vi som arrangörer, presentatörer och deltagare vid Akademin för ekonomistyrning i staten, AES, årliga internat, Skåvsjöholm, Åkersberga lunch till lunch.
 • 29 april gästades vi av professor Hervé Corvellec, Department of Service Studies vid Lunds universitet på temat Governance for the circular economy.
 • 22 april gästades vi av docent Birgitte Pircher, statsvetenskap vid Linnéuniversitetet som berättade om sin pågående forsking på temat The strategic use of public procurement.
 • 25 mars gästades vi av docent Mikael Holmgren Caicedo, Stockholm Business School, SBS, Stockholms universitet som höll ett seminarium utifrån sin Läsa och skriva [och] den akademiska texten.
 • 18 mars granskades och diskuterades plattformens ansökningar om utökad forskningstid.
 • 4 mars presenterade Pia Nylinder ett utkast till artikelmanuset Performance measurements in public organizations - A study of the Swedish regions
 • 25 februari gästades vi av professor Irvine Lapsley, redaktörför den vetenskapliga tidskriften FAM (Financial Accountability and Management) som diskuterade publiceringsmöjligheter och intressanta forskningsområden.
 • 15 februari arrangerade vi ett möte i strateginätverket där Kim Eriksson föreläste på temat Strategisk ekonomistyrning – Vad är det?
 • 13 januari deltog vi som medarrangörer, presentatörer och deltagare på Akademin för ekonomistyrning i staten, AES, årliga öppna forskardag med gäster såväl på plats som via Zoom.