Adolfssons stipendiater 2022

Sök stipendier från Irene och Bo Adolfssons Stiftelse

Irene och Bo Adolfssons Stiftelse utlyser stipendier på 50 000 kr till studenter vid Linnéuniversitetet som är födda i Kalmar län. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet.

För att vara behörig att söka stipendiet ska den sökande uppfylla följande ansökningskriterier:

 • Vara född i Kalmar län (födelsebevis från Skatteverket ska bifogas) 
 • Fylla max 26 år under ansökningsåret 
 • Vara registrerad student vid Linnéuniversitetet 
 • Ha läst minst tre terminer på kurs eller program vid Linnéuniversitet 
 • Ideellt engagemang vid sidan av studierna är meriterande 
 • Extrajobb vid sidan av studierna är meriterande

Ansökan görs via epost till registrator@lnu.se senast den 15 oktober, 2023. Märk epostet ”Irene och Bo Adolfssons stiftelse”. Följande dokumentation ska bifogas ansökan:

 • Födelsebevis från Skatteverket 
 • Utdrag från Ladok 
 • Motivationsbrev och kort personlig presentation (max 550 ord) 
 • Eventuellt arbetsgivarintyg 
 • Eventuellt intyg som styrker ideellt engagemang
 • Kontaktuppgifter: adress, e-post, telefon 

Stipendiaterna väljs ut baserat på följande urvalskriterier:

 • Studieprestation (antal avklarade hp i förhållande till antal möjligt avklarade hp) 
 • Motivationsbrev 
 • Meriterande kriterier 
 • En jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga stipendiater eftersträvas 

För frågor kontakta stipendier@lnu.se 

Stipendieutdelning sker vid Linnéuniversitetets stipendiehögtid 8 december 2023.