Yrkeslärare

Aktuellt för yrkeslärare hösten 2023

Make-up-artisten Frida Hermansson läste yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet och är nu årets lärare i Växjö kommun. Av alla nomineringar blev Frida Hermansson från hantverksprogrammet på Kungsmadskolan årets vinnare!

Frida Hermansson beskriver studietiden på yrkeslärarprogrammet som kul och tuff. Det är en beskrivning som passar in på många av studenterna som upplever en utmaning med att både studera och arbeta. Samtidigt betonar många studenter att utbildningen ger en yrkestillhörighet och djupare förståelse för yrket när teori och praktik kopplas ihop i utbildningens olika kursmoment.

Hösten 2023 är Linnéuniversitetets yrkeslärarprogram ett av få lärarprogram i Sverige som fyller sina studieplatser. Generellt är det en svår nationell sits för lärarprogrammen, vilket innebär många tomma studieplatser. Det finns ett stort behov av utbildade yrkeslärare både lokalt och nationellt så yrkeslärarstudenterna kommer att vara efterfrågade på arbetsmarknaden.

Yrkesdidaktisk seminarieserie hösten 2023

Under hösten genomförs yrkesdidaktiska seminarier som är en del i att utveckla yrkeslärarstudenternas utbildningsmiljö. Deltagande sker på plats eller via Zoom. Länk till Zoom meddelas vid anmälan.
Seminarieserien är öppen för alla!
Varmt välkommen att anmäla dig till Eva Klope eva.klope@lnu.se  

 • Tisdag 10 oktober kl. 13.15-15.00 Malmö eller Zoom
  Ökad attraktionskraft i bygg- och anläggningsprogrammet - ett samverkansprojekt med Byggbranschens yrkesnämnd (BYN)
  Föreläsare: Maria Johansson, Malmö universitet
  Läs mer om träffen 10 oktober

 • Tisdag 5 december kl. 13.15-15.00 Kalmar sal CU 7002 eller Zoom
  Yrke; olika perspektiv på yrkesbegreppet

  Föreläsare: Ylva Ulfsdotter Eriksson, Linnéuniversitetet
  Läs mer om träffen 5 december

Yrkeslärarkonferens 22 november 2023

Årligen sedan 2012 arrangeras under november månad yrkeslärarkonferensen, en konferens som tar upp aktuella frågor för yrkeslärare. Denna höst sker ett samarbete med Skolverkets regionala nätverksträff för yrkesutbildning i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Det blir en heldag där du får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra som arbetar med yrkesutbildning.
Läs mer om yrkeslärarkonferensen onsdag 22 november i Växjö

Nätverk för yrkeslärare

Nätverket för yrkeslärare är en mötesplats där yrkeslärare tillsammans med universitetet kan diskutera frågor som är specifika för gruppen yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan lärare och elev.
Läs mer om nätverket för yrkeslärare. Nya deltagare är varmt välkomna!

Frida Hermansson
Make-up-artisten Frida Hermansson läste yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet och är nu årets lärare i Växjö kommun.