kvinnlig-gaffeltruckförare-utbildning

Aktuellt för yrkeslärare inför hösten 2023

Från och med 1 juli 2023 ändras skollagen när det gäller planering och dimensionering av utbildningar inom gymnasieskolan och Komvux. Lagen kommer att ställa krav på att kommuner samverkar och väger in arbetsmarknadens behov när utbildningar inom gymnasieskolan och Komvux på gymnasial nivå planeras, dimensioneras och erbjuds.

Sannolikt medför ändringen i skollagen att antalet yrkesämnen blir fler eftersom Skolverket har signalerat att många ämnen kommer att delas. Behovet av yrkeslärare är redan stort och det finns även ett nationellt behov av fler handledare som kan ta emot yrkeslärarstudenter.

Inför hösten 2023 visar yrkeslärarprogrammets söksiffror en nationell ökning med 6 procent. Linnéuniversitetets yrkeslärarprogram ökar med 22 procent och 209 förstahandssökande är det högsta antalet i programmets historia.

Forskare från Linnéuniversitetet presenterade studier på nordisk konferens

I början av juni deltog flera forskare från Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning i den årliga nordiska konferensen NordYrk. Detta året träffades man i Norge och forskningsbidragen från Linnéuniversitetet handlade om:

- Lokalt yrkeskunnande för en global arbetsmarknad? Om Teknikcollege och
Vård- och omsorgscollege som medskapare av yrkesutbildningars lokala läroplaner.
- Yrkeselever om de sexuella trakasserier gäster utsätter personal för inom hotell och restaurang.
- Special sports football education – teachers view of their mission and their experiences, and boys view of being pupils.
- Att vara och bli yrkeslärare – yrkeslärande genom rörelser mellan praktikgemenskaper.
- Didaktiska val vid konceptualisering av öppna begrepp i yrkeslärarutbildningen.
- Yrkeslärares föreställningar om deltagande, legitimitet och status.
Mer information om årets NordYrk

Publicering från Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning

Yrkesdidaktisk seminarieserie hösten 2023

Under hösten genomförs yrkesdidaktiska seminarier som är en del i att utveckla yrkeslärarstudenternas utbildningsmiljö. Mer detaljer och information om senare delen av hösten publiceras efter sommaren,

  • 5 september Jenny Edvardsson och Barbro Bruce, Högskolan i Kristianstad, presenterar ”Språkdidaktik för yrkeslärare”.
  • 17 oktober Maria Johansson, Malmö universitet, presenterar ett pågående forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Byggbranschens Yrkesnämnd.  

Seminarieserien är öppen för alla och kan följas på plats eller via Zoom.
Varmt välkommen att anmäla dig till Eva Klope eva.klope@lnu.se  

Konferens för yrkeslärare och yrkeslärarnätverk

Årets yrkeslärarkonferens är den 16 november. Vi återkommer efter sommaren med mer information om dagen. Tipsa gärna intresserade kollegor om dagen och även om nätverket där Linnéuniversitetet sprider information till regionens yrkeslärare. Nya deltagare är varmt välkomna!
Yrkeslärarnätverkets webbsida och information om yrkeslärarkonferensen

Kontakt

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning: