Eric alumn från Linnéuniversitetet

Alumnreportage: Eric arbetar med individers utveckling på arbetsmarknaden

Eric har läst programmet integrations- och mångfaldsstudier med inriktning sociologi. Direkt efter sin utbildning började han arbeta på Möjligheternas Hus AB i Emmaboda. Ett jobb där han är med och bidrar till individers utveckling på arbetsmarknaden.

Att få jobb efter utbildningen var inget problem för Eric.

– Under min praktikperiod blev jag tipsad om att en tjänst hade blivit tillgänglig i Emmaboda. Jag sökte jobbet och fick det. Jag började arbeta dagen efter jag avslutade min utbildning, berättar Eric.

Jobbet han fick var på Möjligheternas Hus AB – ett helägt kommunalt bolag som bland annat har i uppdrag att förse kommuninvånare med arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten han arbetar inom heter Arbetsmarknadscentrum.

– I dagsläget har vi ungefär 50 personer som jag och min chef är handläggare för. De kommer bland annat från Arbetsförmedlingen, Försörjningsstödsenheten, Socialtjänsten, Försäkringskassan med flera. Under tiden de är hos oss ska vi försöka stötta och vägleda dem ut i arbete, studier eller komma till rätt ersättning, förklarar Eric.

Eric tycker att flera nyttiga perspektiv och kunskaper förmedlades på programmet integrations- och mångfaldsstudier och att han har stor nytta av dessa i sin nuvarande roll.

– Det gäller till exempel kunskaper i svensk förvaltning, mångfaldens utmaningar, möjligheter och omvärldsbevakning. Projektkursen som vi läste sista terminen var perfekt placerad för min del. Jag gick direkt från att läsa om projekt i skolan till att gå ut i arbetslivet och arbeta konkret med det. Utbildningen relaterar i högsta grad med arbetet som jag gör idag, fortsätter han.

Han möter många människor i sitt arbete och inspireras av deras utvecklingsresa.

– Det som är mest spännande är att jag får vara med och följa individers utveckling. Många som vi tar emot har lågt självförtroende, svårt med språket och har varit arbetssökande en lång tid. När dessa individer i ett senare skede lyckas få ett arbete eller komma in på en utbildning fylls man av glädje, säger Eric.

Eric kom snabbt in i jobbet och hans roll har gått från projektledare till handläggare. Han lyfter fram vikten av att vara lyhörd, nyfiken och ödmjuk på en ny arbetsplats.

– Använd kunskaperna från skolan och var samtidigt redo att ta till dig nya kunskaper på arbetsplatsen. Jag har snabbt fått stort förtroende på min arbetsplats och jag trivs bra. Jag har också fått gå många utbildningar på arbetstid sedan jag började. Lärandet slutar aldrig, menar Eric.

Han menar att programmet passar dig som tycker att integration, kultur och/eller mångfald verkar spännande.

– Om du har ett intresse för integration, människor och viktiga samhällsfrågor och tror att du skulle vilja arbeta med det så sök programmet. Det finns goda möjligheter att få ett meningsfullt jobb och göra karriär efter utbildningen, avslutar Eric.