Sophia alumn från Linnéuniversitetet

Alumnreportage: Sophia jobbar för poliskollegornas bästa

Sophia Willander gick från operativ polisiärt arbete till en facklig roll på Polisförbundet. Idag jobbar hon på heltid med uppdraget att se till att kollegorna har en så bra yrkesvardag som möjligt.

Sophia började sin karriär som ingripandepolis på radiobilarna i Malmö.

– Där stannade jag under många år med några avstickare till polisens ledningscentral och även till utredningsverksamheten. Jag var även chef och befäl över en grupp ingripandepoliser under några år, berättar Sophia.

När hon sedan valdes till Polisförbundet syds ordförande, så gick det uppdraget inte att kombinera med operativ polisiär tjänst.

– Jag är fackligt engagerad inom Polisförbundet på heltid sedan snart tio år. Som ordförande för region syd och som ledamot i förbundsstyrelsen (polisförbundets nationella styrelse), säger Sophia.

Det hon gillar med sitt arbete är oförutsägbarheten, mötena med alla människor och deras öden, både inom facket och inom polisen. 

– Som polis verkar jag för demokrati och jag jobbar enligt polisens gamla värdeord ”skydda, hjälpa och ställa till rätta”. Mitt fackliga engagemang är lite åt samma håll, fast jag verkar för att mina kollegor ska få en så bra yrkesvardag som möjligt, fortsätter Sophia.

Sophia uppskattar också att den ena dagen inte är den andra lik.

– Jag kombinerar min tjänst mellan region syd och Stockholm och det blir en del resande. Jag sitter i förhandlingar för bättre villkor, möten med justitieutskottet, förbereder föredragningar, möter mina kollegor/våra medlemmar, stöttar i samtal mellan arbetsgivare och enskilda medlemmar. Dagarna ser väldigt olika ut och spänner mellan det minsta lilla, till det stora övergripande som påverkan för lagförändringar mm, förklarar hon.

Hon minns sin utbildning till polis med glädje och den har varit helt avgörande för hennes karriär.

– Utbildningen var otroligt rolig! Bästa tiden i mitt liv. Jag fick vänner för livet och en grundkompetens inom yrket som var direkt nödvändig för att kunna påbörja aspiranthalvåret. Jag hade inte kunnat verka i min roll som polis eller i min fackliga roll för Polisförbundet utan min polisiära grundutbildning. Den har betytt allt, avslutar Sophia.