Malmö

Forskare undersöker Arabyungdomars tankar om framtiden

Gustav Wollentz från NCK, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, genomför en rad intervjuer av ungdomar i stadsdelen Araby i Växjö. Arbetet är en del av ett forskningsprojekt mellan Linnéuniversitetet och Växjö kommun.

- Det är spännande och angeläget att arbeta med det här. Tanken är att visa hur kulturarv kan vara en resurs och bidra till en mer inkluderande framtid, säger Gustav Wollentz.

Under nästa år kommer resultaten från intervjuerna att ligga till grund för konkreta och praktiska förslag till olika kulturaktörer, förslag som kan stärka banden mellan ungdomar och kulturaktörer i Araby. Projektet ställer frågor som: Hur använder unga människor framtiden för att skapa en känsla av tillhörighet? Vilken variation av olika framtidsbilder kan spåras och (hur) relaterar de till olika former av kulturarv? Leder framtidsbilder till några konkreta handlingar som skapar nya former av kulturarv?

Att närma sig framtiden som kulturarvsskapande, är en ovanlig ingång till kulturarv. Kulturarv förknippas allmänt med minnen snarare än förändring och framtid. Det ses ofta som något som ska föras vidare till kommande generationer, materiellt som en staty eller en gravhög eller i form av kunskap om en plats historia. Projektet är ett försök att vända på perspektiven och ge framtiden ett större utrymme.

- Vi är glada att detta togs emot så väl av politiker och tjänstepersoner på Växjö kommun, när vi presentade upplägget i augusti. Vi vill gärna att resultatet så småningom kommer till nytta för kulturaktörer utanför Växjö som ett inspirerande exempel, säger Anders Högberg vid Linnéuniversitetet.

Bakgrund

Projektet planerades vid Linnéuniversitetets Centrum för tillämpat kulturarv under vintern 2021/2022. Det genomförs under 2022 och 2023, och resultaten presenteras 2024. Finansiering sker via Växjö kommun, under projektledning av Anders Högberg vid Linnéuniversitetet. Gustav Wollentz på NCK, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, genomför intervjuerna. Projektet samverkar med en rad aktörer i Araby*.

Unescoprofessuren i ’Heritage Futures’
Både Anders Högberg och Gustav Wollentz är knutna till Unescoprofessuren i ’Heritage Futures’ vid Linnéuniversitetet.

*Araby är en stadsdel i Växjö med stor mångfald. Den räknades tidigare som särskilt utsatt av polisen på grund av hög arbetslöshet och kriminalitet, men den klassningen är nu borttagen.

Gustav Wollentz
Gustav Wollentz genomför intervjuerna i Araby.