Sophia Willander

Sophia Willander från Polisförbundet blev Årets Alumn 2023!

Linnéuniversitetet delar för andra gången ut utmärkelsen ”Årets alumn” till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller på annat sätt utmärkt sig på ett sätt som Linnéuniversitetet vill uppmärksamma.

Även detta år fanns flertalet nominerade men det blev till slut alumnen Sophia Willander som kammade hem utmärkelsen för 2023.

Sophia är alumn från Polisprogrammet vid Linnéuniversitetet. Hon tog sin polisexamen 2004 men har även läst kurser hos oss på Linnéuniversitetet under senare år. Hon arbetar idag vid Polisförbundet där hon är förste vice ordförande. Hennes främsta arbetsuppgift är att se till att poliskollegor runt om i landet har en så bra yrkesvardag som möjligt. Sophia har varit en mycket viktig person för att bidra till att sätta polisyrket och polisutbildningen i fokus och har gjort många framstående insatser inom sin karriär. Vidare inspirerar hon kvinnor att välja ett mansdominerat yrke.

- Sophia började sin polisutbildning januari 2001, en utbildning som då fortfarande var under konstruktion. Det var en slags nybyggaranda, där lärare och studenter arbetade nära varandra för skapa lärande och utveckla det som snabbt blev landets bästa polisutbildning. Sedan har hon varit en nyckelspelare i att utveckla polisverksamheten från ett medarbetarperspektiv, och är nu Polisförbundets förste vice ordförande. Under de 22 år som gått har hon hållit kontakten med oss på universitetet, genom att gå kurser, medverka i seminarier och delta i olika utvecklingssammanhang kopplade till sina fackliga uppdrag säger Ola Kronkvist, Universitetslektor vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete.

 - Oerhört kul! Sophia har inte bara vårt, utan även hela Sveriges polisers förtroende fortsätter Ola.

Utmärkelsen Årets Alumn kommer att delas ut vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid som äger rum på campus i Växjö fredagen den 8 december.

Läs mer om Sophia i det alumnreportage som gjordes tidigare i år.