Isbjörn i arktislandskap

Se filmen om arktisexpeditionen med Linnéuniversitetets forskare

Arktis marina ekosystem är till stor del outforskat. Knappt några studier har gjorts om isen och havet i regionen. Den här filmen följer Linnéuniversitetets forskare på en tre månader lång expedition för att bättre förstå hur den Arktiska oceanen förändras i en värld som blir allt varmare till följd av klimatförändringar.

Fakta om projektet

Arktis förändras snabbt på grund av klimatförändringar. För att förstå hur Arktis marina ekosystem påverkas av uppvärmningen behöver forskarna bättre kunskap om hur förutsättningarna är idag.

Om expeditionen

Polarexpeditionen Synoptic Arctic Survey med isbrytaren Oden är del av ett internationellt samarbete anordnat av Polarforskningssekretariatet. Målet med expeditionen är att kartlägga det Arktiska ekosystemets status och förändring. Med på isbrytaren Oden fanns totalt 38 forskare från olika lärosäten.

Hösten 2021 åkte en grupp forskare från Linnéuniversitetets spetsforskningscenter inom marin ekologi, EEMiS, till Arktis för att undersöka det marina ekosystemets allra minsta delar: virus, bakterier och plankton i havet. Dessa små organismer är grunden för hela den marina näringskedjan.

Med sig tillbaka har de prover, ny kunskap och minnen för livet. Det är speciellt att leva ombord på en isbrytare i tre månader, omgiven av ett outforskat islandskap.

Läs ett reportage om Arktisexpeditionen och se forskarnas egna bilder:

Forskningsprojekten om Arktis hav är en del av forskningen:

Läs mer om Linnéuniversitetets forskningsprojekt kopplade kopplade till Arktisexpeditionen: