Händer som håller pusselbitar

Artikel i Smålandsposten om arbetsmarknad och hbtqi-personer

Mats Hammarstedt har publicerat artikeln ”En könssegregerad arbetsmarknad försvårar för hbtqi-personer” i Smålandsposten.

https://www.smp.se/debatt/debatt-en-konssegregerad-arbetsmarknad-forsvarar-for-hbtqi-personer-beea19c0/