Gruppfoto på konferensdeltagare

Årligt NATU-möte hölls i Kalmar

Den 19-20 oktober träffades NATU, nätverket för akademiska turismutbildningar och forskning i Sverige, på Ekonomihögskolan i Kalmar, för sitt årliga möte.

Detta är den nationella ämneskonferensen för turismforskning och turismutbildning vid svenska universitet och utgjorde en förutsättning för att ämnet turismvetenskap bildades för 20 år sedan. Då möttes man för första gången i Kalmar och allt sedan dess har möten hållits varje år.

Förra året hölls mötet vid Handelshögskolan i Göteborg och senast mötet hölls i Kalmar var 2016. Representanter för Umeå universitet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Södertörn och Lunds universitet närvarade den här gången.

Överläggningar och diskussioner om förutsättningar för utbildning och forskning i turism avhandlades under två dagar. Den sammantagna bilden för utbildningarna är att det finns en övertygande förmåga att utveckla och förnya utbudet av kurser och sätt att undervisa, både på campus och online.

När det gäller forskning utvecklas den starkt och särskilt knutet till forskarutbildningen i turismvetenskap vid Mittuniversitetet där man har 11 doktorander i ämnet. Högskolan i Dalarnas forsknings och samverkansgrupp CETLER kommer att bli ett center of excellence och i förlängningen kommer en ansökan om forskarutbildning att lämnas in inom det samhällsvetenskapliga området.

BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, hade en presentation under dag två, och konstaterade att även om forskningsfinansieringen för turismområdet ökar så är det från jämförelsevis låga nivåer mot andra näringar. En positiv dialog mellan NATU och BFUF borgar för ett fortsatt arbete med att skapa resurser för en positiv utveckling.

Sammantaget ett mycket lyckat möte med en öppen attityd och en vilja att dela med sig och gemensamt driva viktiga frågor för utbildning och forskning på en nationell nivå.