Linnaeus university center for biomaterials chemistry

Avancerade biosensorer ska upptäcka aggressiva tumörer, virus och bakteriesjukdomar

Linnéuniversitetet utvecklar metod för att diagnosticera aggressiva tumörer, virus- och bakteriesjukdomar i ett nytt projekt tillsammans med industrin och sjukvården. Totalt satsas 35 miljoner kronor på avancerade biosensorer. Projektet har potential till snabbare diagnoser och mer kostnadseffektiv vård.

Forskningsprojektet ”Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik” handlar om att utveckla biosensorer, verktyg som detekterar specifika ämnen i till exempel blodprov, för att identifiera kemiska tecken på cancer, bakterier och virus och på så vis upptäcka sjukdomar.

Ian Nicholls
Ian Nicholls. Joakim Palmqvist

Projektet drivs vid Linnéuniversitetets spetsforskningscenter inom biomaterialkemi tillsammans med fem samarbetspartners och finansieras med 35 miljoner kronor över fyra år, varav tolv miljoner från KK-stiftelsen.

– Den här satsningen innebär en drastisk ökning i forskningens omfattning, antalet partners och bredden av involverade forskningsområden jämfört med våra tidigare projekt inom diagnostik, säger projektledaren Ian Nicholls, professor vid institutionen för kemi och biomedicin.

Identifierar sjukdomar via biosensorer

I fyra delprojekt utvecklas en gemensam teknik för diagnosticering med olika tillämpningsområden. Delprojekten fokuserar på att identifiera biomarkörer (småcellig lungcancer), virus (covid-19, hepatit B och C), bakterier (borrelia och urinvägsinfektion) samt vävnadsprover (grön starr och förändringar i gula fläcken).

– Gemensamt för delprojekten är att de bygger på två mycket känsliga biosensorplattformer. En grundar sig på Attana AB:s biosensorteknologi som ska användas för att detektera cancer, virus eller bakterier. Den andra detekterar med hjälp av mikroelektroder utvecklade tillsammans med Luma-Metall AB, förklarar Ian Nicholls.

I samband med detta undersöks möjligheten att använda en ny teknik för blodprovshantering utvecklad av Capitainer AB.

– Tekniken har potential att leda till snabbare diagnoser och kostnadseffektivitet i vårdsektorn genom möjlighet till självprovtagning i hemmet, säger Ian Nicholls.

Möjliggör avsevärda vetenskapliga framsteg

En av projektdeltagarna är bioanalysföretaget Attana AB som i över tio år har samarbetat med Linnéuniversitetet inom utveckling av diagnostikmetoder i vården. Samarbetet har senast resulterat i ett kommersiellt antikroppstest som visar hur starkt ens skydd mot Covid-19 är.

– Det nya projektet samlar kommersiella kompetenser inom diagnostik, provtagning och analys med vetenskaplig kompetens inom immunologi, toxikologi, ytkemi och sensorer samt även viktiga bidrag från sjukvården. Det gör att det finns både bredd och resurser att göra avsevärda vetenskapliga framsteg samtidigt som projektet kan resultera i konkurrenskraftiga produkter inom diagnostik och provtagning, säger Teodor Aastrup, vd för Attana AB.

Mer information:

Högupplösta pressbilder på Ian Nicholls för nedladdning: Länk

Projektet ”Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik” involverar Linnéuniversitetet, AroCell AB, Attana AB, Capitainer AB, Luma-Metall AB samt Region Kalmar och pågår från juli 2023 till och med juni 2027.

Läs mer om projektet på projektsidan på Lnu.se.

Läs mer om Linnéuniversitetets spetsforskningscenter inom biomaterialkemi: Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry.