barn bakom sprucken fönsterruta

Bostadsområden och barns möjligheter: Forskare efterlyser politiska åtgärder för förbättring

En ny rapport skriven av nationalekonomen Hans Grönqvist tillsammans med två forskarkollegor har undersökt hur bostadsområden påverkar barns framtid. Rapporten visar att villkoren i områden där barn växer upp har betydelse för deras möjligheter i framtiden.

Det finns stora skillnader mellan Sveriges utsatta områden och andra bostadsområden. Forskarna betonar att villkoren i områden där barn växer upp påverkar deras livschanser. Det är särskilt oroande att förhållandena i de utsatta områdena är sämre. Forskarna uppmanar därför politikerna att vidta åtgärder som ska göra det enklare för barnfamiljer att flytta från dessa områden.

Forskarna föreslår flera möjliga åtgärder. Till exempel kan ekonomiskt stöd ges till barnfamiljer för att hjälpa dem att flytta. En annan möjlighet är att ge förtur i den kommunala bostadskön till familjer från utsatta områden, så att de kan bo i områden med bättre sociala och ekonomiska förhållanden. Forskarna föreslår att dessa åtgärder kan kombineras med rådgivning, eventuella hyressubventioner eller flyttbidrag. Detta skulle kunna införas på försök och provas i liten skala.

Men att enbart flytta på vissa familjer är ingen långsiktig lösning i sig, påpekar forskarna. De ser ökad polisnärvaro och rejäla satsningar på skola och arbetsmarknad i utsatta områden som viktiga parametrar.

Slutligen framhåller rapportförfattarna att det behövs mer datainsamling och utvärdering för att förstå orsakssamband och fastställa vilka åtgärder som faktiskt förbättrar villkoren för barn i utsatta områden.

Rapporten är skriven av forskarna Hans Grönqvist,Linnéuniversitetet, Susan Niknami, Stockholms universitet, och Torsten Santavirta, Uppsala universitet, på uppdrag av SNS.

Rapporten kan laddas ner här. På denna sida finns också en film från seminariet där rapporten presenteras.