Människor under invigning av BuninessLab

Fullt hus när Ekonomihögskolan invigde BusinessLab

Invigningen av Ekonomihögskolans nya BusinessLab drog många intresserade och nyfikna besökare; studenter, externa aktörer, företag, allmänhet och kollegor från alla delar av universitetet.

På torsdagseftermiddagen var det fullt ös i hus Forma på Universitetskajen i Kalmar. Invigningen av BusinessLab var efterlängtad av många och till tonerna av jazz och med minglig mat kopplade dekan Susanne Ackum ihop de sladdar som symboliskt öppnade labbet för besökarna.

Tanken med  BusinessLab är att skapa en plats där Ekonomihögskolan kan hjälpa till att utrusta och utveckla dagens och morgondagens ledare, organisationer och samhälle, en entreprenöriell miljö som kopplar samman utbildning, samverkan och forskning

 - BusinessLab är ett viktigt steg framåt i vår strävan att ge våra studenter spetskunskap och relevanta verktyg, bedriva värdeskapande och engagerande forskning, och inte minst erbjuda en kreativ och innovativ miljö för att tillsammans med företag och organisationer samskapa ny kunskap och nya lösningar, säger John Jeansson, initiativtagare till BusinessLab. 

 - Ekonomihögskolans mission är We co-create knowledge, making people grow och genom BusinessLab skapar vi platser där detta kan ske, fortsätter John.

Susanne Ackum
Dekan Susanne Ackum kopplar ihop två sladdar - en för BusinessLab och en för omvärlden. Detta öppnade dörrarna för besökarna in i lokalen för att botanisera mellan de olika stationerna.
John Jeansson
John Jeansson, universitetslektor inom ämnet affärsinformatik/Business Informatics, höll en inledande presentation om BusinessLabs uppkomst och planerna framåt.

BusinessLab är en möjlighet för alla; studenter, företag och andra aktörer och de som kommer hit kan få arbeta med bland annat:

  • Simulering att fatta beslut
  • Coachning kring affärsmodeller 
  • Sinnesmarknadsföring
  • Gamification
  • Legoworkshop för verksamhetsutveckling 
  • Metodapplikationer för dataanalys
Miralem Helmefalk
Miralem Helmefalk, lektor inom företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, förklarar för besökarna hur sinnesmarknadsföring kan användas.
Leif Markusson
Leif Markusson, lektor i affärsinformatik med huvudsaklig inriktning på projektledning och e-handel pratar entusiastiskt om gamification som metod.

Under sin invigningspresentation visade John Jeansson att BusinessLab vilar på tre ben:

Utbildning- vi vill erbjuda våra studenter aktvitetsbaserat lärande på riktigt. De kan till exempel få använda legobygge för verksamhetsutveckling eller öva rollspel för kommande situation i arbetslivet, till exempel öva på att säga upp någon eller ha ett annat utmanande samtal. Genom dessa metoder vill vi göra våra studenter ännu mer anställningsbara än de är idag.

Samverkan – här bjuder vi in företag och andra intressenter för att få inspiration, erfarenhet och perspektiv på hur Ekonomihögskolan kan bidra till innovation och utveckling.

Forskning -  målet är att bedriva forskning närmare arbetslivet, att tillsammans med företag arbeta mer laborativt. Här har vi ett pilotprojekt på gång redan nu.

Denna skärningspunkt mellan utbildning samverkan och forskning – det är här nya spännande möten kan ta form!

John är samtidigt noga med att understryka att BusniessLab idag inte är ett helt färdigt koncept utan att nu börjar resan tillsammans! Tillsammans med er som kommer till oss; företag studenter och andra intresenter- såväl externa som interna. Nu ska vi tillsammans fylla det med spännande möjligheter och tillsammans hitta nya vägar för att få  människor att växa.

Detta är en dag då vi bryter ny mark.

Susanne Ackum

- Jag har varit på Linnéuniversitetet i drygt två år nu och jag har under denna tid haft många bra dagar och detta är en alldeles speciell dag. Detta är en dag då vi bryter ny mark. Vi har jobbat oerhört mycket med den ackreditering som skedde hos oss på Ekonomihögskolan i höstas och detta som händer idag ligger helt rätt i tiden. Många av de utländska parter som var här för ackrediteringen i höstas uttryckte tydligt att BusinessLab är framtiden, säger dekan Susanne Ackum.

 - Jag är stolt som en tupp! Och vill rikta ett stort tack till er alla som varit och är involverade i detta arbete. Tack till kärntruppen John Jeansson, Katarina Ellborg och Christoph Tiedtke - och till alla andra medarbetare som gjort detta möjligt, fortsätter Susanne.

Jazzband som spelar vid invigningen av BusinessLab
Besökarna bjöds på jazz till minglet
Mingel vid vid invigningen av BusinessLab
Mingel med många möten och spännande samtal

Invigningen av BusinessLab var också en del av Linnéuniversitetet Live; en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.