Deltagare Byggardagen i Kalmar 2023

Fullt hus på Byggardagen i Kalmar!

Torsdagen den 9 mars anordnades ”Byggardagen i Kalmar 2023” på Universitetskajen och över 200 personer fanns på plats. Det var fjärde året som byggstudenter från Linnéuniversitet fick möjlighet att träffa byggbranschen och lyssnat till flera olika intressanta föreläsningar om ledarskap, karriär och utmaningar i byggbranschen, till exempel tillgång till viktiga byggmaterial.

Ett övergripande mål för Byggardagen är att ge möjlighet för byggstudenter och byggbranschen att skapa kontakter och bygga nätverk.

Efter morgonfika inledde Göran Elmquist från Byggföretagen Kalmar län med att hälsa välkommen och sedan lämna över till dagens moderator Anders Gärdsmark, regionchef Byggföretagen Syd. Temat för första delen av dagen var Ledarskap och karriär.

Josefine Andersson, utbildad byggingenjör vid Linneuniversitet, berättade om sina första år i arbetslivet och de kunskaper och erfarenheter hon fått med sig på vägen av att prova flera olika jobb under ganska kort tid. Hennes hetaste tips till nyexaminerade studenter är att våga. Att våga fråga, att våga testa nytt!

Josefine Andersson
Josefine Andersson, kalkylingenjör på Peab Sverige AB, Region Bygg Sydost tackas av Byggföretagens Göran Elmquist.

Lite i  samma spår som Josefine Andersson fortsatte Linda Elmgren, distriktschef vid Skanska Hus Sydost, då hon pratade om karriärvägar inom byggbranschen. Med sin bakgrund inom ekonomi och planer på att snarare arbeta inom juridik än byggsektorn gav Linda en spännande bild av hur hon hamnat på den chefsposition hon har idag. Lindas råd gick i samma anda som Josefines – bygg ditt eget varumärke, vårda det väl och var inte rädd för att prova nytt och ibland utmana dig själv.

Linda Elmgren
Linda Elmgren, distriktschef vid Skanska Hus Sydost pratar om karriärvägar.

Inge Melander, arbetschef på PEAB Sverige AB Region Sydost, gav en intressant inblick i hur det är och vad man ska tänka på när man driver stora projekt med många många olika aktörer.

Inge Melander
Inge Melander, arbetschef på PEAB Sverige AB Region Sydost.

Vikten av de mänskliga relationerna och omtanken om varandra. Deltagarna fick här också en särskild inblick i byggandet av det nya badhuset i Kalmar.  Även Inge hade många kloka tankar till våra studenter och skickade med oss alla slutmeningen: Life begnins at the end of your comfort zone.

Dagens andra tema var Utmaningar för byggbranschen.

Göran Cars
Göran Cars pratar om flytten av Kiruna stad.

Här bjöds deltagarna på en favorit i repris från förra året. Göran Cars, professor i Samhällsbyggnad vid KTH, stadsutvecklare i Kiruna samt gästprofessor vid institutionen för datasystemvetenskap vid Stockholms universitet, berättade på ett oerhört engagerande sätt om flytten av hela Kiruna stad och om hur han besökte såväl syjuntor som PRO, kulturföreningen och förskolor för att ta reda på vad Kirunaborna ville ha och vad den nya staden behövde.

Hela Görans föreläsning kommer finnas tillgänglig inom kort och länkas upp här.

 

Efter lunch med mycket mingel och många samtal mellan studenter och byggbranschen fortsatte eftermiddagen med föreläsningar av Peter Lohmander, professor i Skoglig företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk optimering, som gav en forskares syn på framtida tillgång på trä och Malin Löfsjögård, VD på Svensk Betong och adjungerad  professor på KTH  som gav en bild av på vilket sätt betong har en framtid inom bostadsbyggandet.

Följ med in på Byggardagen 2023:

Dagen avslutades med utdelning av Kalmar kommuns Arkitektur – och Stadsbyggnadspris. Priset gick till  muralmålningen Barnet som blåser på vindkraftverket som går att se på elstationen på Vänskapens väg i norra Kalmar.

Jonas Wågenberg
Till vänster Jonas Wågenberg på Kalmar energi, som är byggherre för vinnarbyggnaden.

Målningen är skapad av konstnären Curtis Hylton från England, konstnären själv kunde tyvärr inte närvara under prisutdelningen. Motiveringen till priset lyder:

Projektet tillför positiva värden till en byggnad som vanligtvis inte tillmäts eller tillåts uttrycka någon gestaltningsmässig kvalitet utöver funktion. Fasadändringen kommunicerar gestaltningsmässig omsorg som på ett enkelt sätt lyfter en plats och en byggnad som i övrigt är enkel i sin form. Färgerna smälter in i sin omgivning och innehållet kommunicerar en framtid som signalerar långsiktig hållbarhet. Projektet är väl placerat med hänsyn till förutsättningar och är ett omsorgsfullt tillägg med ett nytt uttryck. Projektet skapar en god sinnesupplevelse som väcker tankar om vår framtid som våra barn bär på sina axlar. Genom att ta tillvara en ytas möjlighet på en oväntad plats har verket lyft byggnaden och platsen till att vara något som medvetandegjorts ur ett gestaltningsmässigt perspektiv.

Byggardagen 2023 arrangerades av Linnéuniversitetet tillsammans med Byggföretagen och Kalmar läns Byggmästareförening. Varmt tack till dessa samarbetspartners som möjliggjorde denna dag för våra studenter!