solros med blått hjärta i mitten

Projektet CARE for DIGIPRENEURS beviljat stöd från Europeiska Socialfonden

Projektet CARE for DIGIPRENEURS ska ge möjligheter åt en utvald grupp immigranter från Ukraina att utveckla sina förmågor till entreprenöriellt handlande och på detta sätt närma sig det svenska arbetslivet. Projektet har sökt och blivit beviljat stöd från Svenska ESF-Rådet, Småland och Öarna.

Deltagarna i projektet ska ges möjligheter att utnyttja och utveckla sina kunskaper, och ges stöd att arbeta fram affärsidéer som är relevanta för ett svenskt näringsliv. Detta med ett särskilt fokus på handel eller annan affärsverksamhet mellan Ukraina och Sverige. Baserat på teorier och metod från området internationella affärer och digitala transformationer ska ett utbildningspaket utvecklas och erbjudas till en utvald grupp av deltagare från Ukraina.

Projektets fokus är aktivering av deltagares förmågor och erfarenheter, och att ge stöd för att utveckla dessa i en svensk affärskontext. Dessa startup-idéer kan ge upphov till nätverks utveckling och bli en grogrund för affärsverksamheter som involverar olika typer företag i en bred Sverige-Ukraina kontext. Det kan även vara ingångar för enskilda deltagare att arbete med eller i enskilda svenska företag.