Sex elever sitter i två soffor tillsammans med en forskare.

Changing Conversations - där ungas tankar möter forskning

Fem forskare, hundratals elever och oräkneliga samtal. Turnén Changing Conversations sätter ungas tankar i fokus när de möter forskare från Linnéuniversitetet. Nu finns alla fem filmer publicerade. Titta gärna och fortsätt diskutera.

Changing Conversations syftar till att skapa uppmärksamhet, synlighet och engagemang kring frågor som rör demokrati och trygg samhällsutveckling. Fem forskare från Linnéuniversitetet har besökt olika skolor runt om i Sverige för att höra elevernas tankar om högaktuella ämnen kopplat till deras egen forskning. Projektet har resulterat i fem filmer, en från varje skola som du kan se på Lnu.se/changing-conversations.

"Vi ungdomar är framtiden så våra röster är viktiga"