cc

”Det är okej att skicka dickpics” - Forskare och ungdomar i samtal om aktuella samhällsproblem

”Tjejer är mindre våldsbenägna än killar.” ”Det finns inga segregerade bostadsområden.” ”Det är okej att skicka dickpics.” För en ung vuxen kan provocerande påståenden och frågeställningar utgöra en integrerad del av vardagen, inte minst i sociala medier. Linnéuniversitetet lanserar nu initiativet Changing Conversations, en rikstäckande samtalsturné för att möta den oro och osäkerhet som många ungdomar känner inför både samtiden och för framtiden.

Ungas åsikter i dagsaktuella samhällsfrågor har en avgörande roll för framtiden. Dagens unga är morgondagens medelålders och äldre. Som forskare är det viktigt att förstå såväl samtiden som var vi kommer ifrån och att kunna analysera fenomen utifrån olika perspektiv.

Den 9 mars 2023 startade samtalsturnén Changing Conversations. Forskare inom olika samhällsområden besöker gymnasieskolor i Växjö, Örnsköldsvik, Borlänge, Linköping och Malmö för att diskutera ämnen som otrygghet, polisens roll, segregation, sexuella trakasserier, vardagsrasism och jämställdhet.

– Det är också viktigt att unga förstår hur forskning kan spela en avgörande roll i samhällsutvecklingen. Initiativet ’Changing Conversations’ skapar en arena för unga att diskutera dessa frågor med experter inom ämnet och på så vis bredda såväl perspektiv som det kritiska tänkandet, säger Peter Lindström, professor i kriminologi vid Linnéuniversitetet, som själv är med på turnéstoppet i Linköping.

I ett samhälle med outtömliga källor av information har fakta svårt att nå fram i bruset och källkritiken tenderar att sättas ur spel. Ungdomsbarometerns Generationsrapport för 2023 visar att unga känner oro och osäkerhet inför den framtid de står inför, samtidigt som de känner en hopplöshet kring möjligheterna att påverka.

Här kan fakta och statistik bidra med förståelse kring samhällsutmaningarna och framför allt en förhoppning om att bidra till lösningarna. Som universitet har vi ett ansvar att utbilda dem som ska lösa framtidens utmaningar med ny kunskap som tar samhället framåt.

Direkt efter varje avslutat turnéstopp finns möjlighet att ta del av bilder, videoklipp, citat och intervjuer från diskussionerna. Efter avslutad turné tillhandahåller vi ett omfattande press-kit innehållande sammanfattande och redigerat material med intervjuer och diskussioner från hela turnén. Vid intresse kontakta Sofia Bugge eller André Larsson för distribution.

Turnéplan

Växjö 9/3 – ”Det är okej att skicka dickpics”
Liselotte Eek Karlsson, universitetslektor vid institutionen för didaktik och lärares praktik, besöker ProCivitas gymnasium i Växjö, staden där #Tystiklassen startades under MeToo.

Liselotte forskar bland annat om ungdomars liv på sociala medier och hon finns på plats för att möta och diskutera med ungdomarna om normer och sexuella trakasserier i ungas vardag.

Örnsköldsvik 14/3 – ”Tjejer är mindre våldsbenägna än killar”
Marie Eriksson är historiker och universitetslektor i socialt arbete och besöker Nolaskolan för att prata om våld och makt ur ett genusperspektiv.

Marie forskar bland annat om kön, klass, maktrelationer och maktassymmetrier, både i det förgångna och i vår egen tid och har bland annat skrivit boken Ilska, desperation och lömska försåt - Våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige.

Borlänge 15/3 – ”Det finns inga segregerade bostadsområden”
Henrik Örnlind är doktorand vid institutionen för socialt arbete och arbetar med en avhandling om svensk urbanpolitik.

Henrik besöker Hagasgymnasiet i hans hemstad för att diskutera varför Borlänge fortsatt är en av de mest segregerade städerna i Sverige.

Linköping 16/3 – ”Våldsamma upplopp är bra för samhällsförändring”
Peter Lindström, professor i kriminolog och prefekt för Linnéuniversitetets polisutbildning, besöker Anders Ljungstedtgymnasiet för att prata om påskupploppens betydelse och synen på polisen.

Peter har bland annat varit med och tagit fram Polismyndighetens rapport om upploppen i Linköping under påskhelgen 2022.

Malmö 23/3 – ”Det är inte mitt fel att andra uttrycker sig rasistiskt”
Åsa Söderqvist Forkby är lektor vid institutionen för socialt arbete. Hon besöker Borgarskolan för att diskutera rasismens betydelse, hur en står ut med den och bekämpar den.

Mer information