Angelos Chatzimparmpas spikar upp sin avhandling

Datadriven forskning ur olika perspektiv i fokus

Linnaeus University Centre (Lnuc) for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är en av Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljöer. DISA fokuserar på hur datastyrda metoder kan användas och utnyttjas för att få fördjupad kunskap och förståelse i olika tillämpningar inom teknik, naturvetenskap och humaniora. Under de första fem-sex åren satsade DISA en stor del av finansieringen på doktorander och de presenterar nu sin forskning en efter en.

För att engagera de olika forskargrupperna och visa på den möjliga bredden med datadriven forskning så satsade man från start på doktorander inom DISA.

– Nu börjar en efter en bli färdiga med sina forskarstudier, berättar Welf Löwe, forskningsledare för DISA.

Under hösten var Tomas Bylund först ut med att disputera och presentera den forskning som han bedrivit inom forskargruppen Data Intensive Astroparticle Physics. Thomas avhandling behandlade en observationsstudie av Blazars, starka gammastrålkällor med Very High Energies (VHE) belägna långt utanför vår galax. Blazarer är en klass av galaxer som innehåller ett supermassivt svart hål som aktivt förbrukar stora mängder materia, en process som resulterar i frigörandet av enorma mängder energi som sedan driver utsläppet av enorma delar av laddade partiklar som accelereras nästan till ljusets hastighet.

Den 23 februari disputerade den andra doktoranden, Angelos Chatzimparmpas från forskargruppen Information and Software Visualization (ISOVIS) har utvecklat metoder och verktyg inom visuell analys för att hjälpa människor att förstå och utvärdera resultaten som produceras av komplexa maskininlärningsmodeller. Dessa modeller används alltmer inom många områden, men människor som hanterar olika typer av känslig information behöver kunna lita på processen och förstå hur en särskild förutsägelse gjordes. Angelos har sökt efter effektiva lösningar på detta problem genom att designa verktyg och system för visuell analys som ger förklarbarhet och ökar pålitligheten. Tekniken kan användas både inom forskning och affärsinriktad verksamhet.

Senare i vår, 21 april, är det dags för Elizaveta Kopacheva som bedrivit sin forskning inom forskargruppen för Computational Social Sciences att disputera. Hennes forskning handlar om de faktorer som påverkar människor att delta i online-aktivism och andra politiska aktiviteter online, till exempel undertecknande av upprop eller kontaktskapande. De viktigaste forskningsmetoderna är dynamisk nätverksanalys och undersökningar av texter. Projektets mål inkluderar att skapa ett ramverk för att använda komplexa data mining-tekniker för att svara på tvärgående frågor inom samhällsvetenskaplig forskning. Inbjudan till Elizavetas disputation fredag 21/4.

– Det har varit spännande att ha fått följa doktorandernas resor under de senaste fem åren och deras arbete visar bredden som är möjlig inom data intensiv forskning, säger Welf Löwe.

Under de kommande fyra åren kommer DISA att göra en satsning på Postdoc-tjänster som ett komplement till de industridoktorander och vanliga doktorander som nu finns inom miljön.

För mer information om avhandlingarna