Studenternas monter uppvisar en ljusglob

Designstudenter ställer ut på Stockholm Furniture Fair

Under 7-11 februari pågår Stockholm Furniture Fair. Studenterna i år två på programmet Design + Change är där med sin utställning "We Hope Therefore We Do". Målet är att inspirera besökarna till hoppfulla handlingar och sprida en mer optimistisk syn på samhället.

Studenterna gör utställningen inom kursen design och pedagogik. Idén till montern föddes ur tanken om att skapa något som är kopplat till det förflutna, nuet och framtiden och samtidigt symboliserar ljus och uppmuntrar till handling.

– Efter olika idéer skapade vi en slags ljusglob och lappar där man kunde läsa vad andra skrivit tidigare och agera i nuet genom att skriva något för andra att läsa. Det faktumet att ljuset reagerar och lyser starkare när du närmar dig visar styrkan i vår närvaro, berättar Alwa Härenstam, en av studenterna på programmet.

Montern representerar Linnéuniversitetets designutbildning genom att demonstrera +Change-filosofin och hur design är en kraft för förändring och utveckling mot ett hållbart samhälle.

– Utställningen används som en möjlighet att förmedla utbildningens unika perspektiv av målmedveten design. Vi vill utforska förmågan att skapa hopp genom handlingar som har kraften att påverka andra, fortsätter hon.

Vår vision är att besökarna ska reflektera över deras egen förmåga att skapa en ljus framtid. Genom att inspireras av andras handlingar när de deltar i utställningen skapas en känsla av hopp, gemenskap och positivitet.

Alwa Härenstam

För studenterna är det viktigt att engagera människor att delta i deras monter och att få ha en konversation om en hoppfull framtid.

– Vår vision är att besökarna ska reflektera över deras egen förmåga att skapa en ljus framtid. Genom att inspireras av andras handlingar när de deltar i utställningen skapas en känsla av hopp, gemenskap och positivitet, förklarar Alwa.

Studenterna är nöjda med sitt arbete och ser fram emot att få visa upp sin monter utanför Linneuniversitetets väggar och är nyfikna på vad de får för feedback från sin utställning.

– Processen har flutit på väldigt bra, gruppen har samarbetat väl och vi kunde följa prototypen på montern i detalj utan att ändra på något. Redan under vernissagen såg vi också hur inbjudande mässmontern var, vilket inspirerade och uppmuntrade besökarna till förändring, fortsätter Alwa. 

På vilket sätt känner ni att ni kan bidra till förändring med design?

– Vi ser att var och en av oss har kraften att bidra till långsiktiga positiva förändringar för framtiden som bara kan uppnås genom handling. Genom att inspirera till hoppfulla handlingar kan vi sprida en mer optimistisk syn på samhället, avslutar Alwa.