Johanna Witzell

Digitala lösningar för att upptäcka skogsskador

Friska och vitala skogar ger ekosystemtjänster som är avgörande för våra möjligheter att tackla klimatkrisen. Skogens sårbarhet för skador orsakade av flera faktorer, såsom torka, skogsbränder, insekter och svampar, förväntas dock öka i framtida klimat. Digitalisering kan därmed ge kostnadseffektiva lösningar för att skydda skogen mot olika typer av skador.

Under två hela dagar, den 28-29 mars, samlas internationella experter, studenter, företagare och intressenter för att diskutera de senaste forskningsresultaten inom området digitala lösningar för tidig upptäckt och övervakning av abiotiska och biotiska skogsskador, samt aktuell och framtida utveckling inom forskning och i praktiskt skogsbruk.

- Det är viktigt att vi agerar i tid, därför är dessa digitala lösningar av största betydelse, säger Johanna Witzell, professor vid institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Förutom hjälpmedel så som högupplösta satellit- eller drönarbilder baserade på optisk data eller radardata diskuteras även nya metoder för att bearbeta, modellera och analysera både fält- och fjärranalysdata.

Program och mer information om konferensen hittar du på Lnu.se/en/ digitalsolutionsforforestdamage