Panelsamtal under Digitalidag 2023

Digitalidag på Linnéuniversitetet!

Årets Digitalidag gick av stapeln fredagen den 13 oktober och var den femte i ordningen. Runt om i Sverige pågick över 1000 kostnadsfria aktiviteter och över 350 aktörer var involverade. Linnéuniversitetet bidrog med hela 22 aktiviteter på tre olika platser: Universitetskajen i Kalmar , Campus i Växjö, och Araby Park Arena. Aktiviteterna vände sig till alla intresserade, från de yngre barnen, ungdomar och studenter, till vuxen allmänhet, forskare och äldre.

Syftet med Digitalidag är att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringens stora potential och minska risken för att människor hamnar efter. Programmet innehöll bland annat föreläsningar, workshops och inte minst massor av möjligheter att knyta nya kontakter med aktörer för vår gemensamma digitaliseringsresa. För att nämna några exempel så erbjöds samtal med forskare om konspirationsteorier i en digital värld, samtal med Ann-Therése Enarsson, VD på tankesmedjan Futurion, om betydelsen av AI på vår framtida arbetsmarknad och en föreläsning av Swedbank om hur du blir svårlurad i en digital värld.

Panelsamtal i Växjö under Digitalidag
Panelsamtalet med bland andra Marcus Wallenberg drog många besökare och sändes även digitalt över hela landet.

Dessutom bjöds det in till ett spännande panelsamtal om vad digitaliseringen betyder för forskning, undervisning och arbetsliv. Du kan se hela panelsamtalet nedan. Panelen bestående av Marcus Wallenberg, ordförande SEB, Kristina Alsér, styrelseledamot i Södra, Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, Susanne Ackum, dekan vid Ekonomihögskolan, Tommy Eklund, VD vid Fortnox och Welf Löwe, professor vid Linnéuniversitetet och egen företagare leddes tryggt genom samtalet av moderator Kerstin Årmann från Avdelningen för Externa Reaktioner.

På Campus Växjö och på Universitetskajen i Kalmar fanns också öppna utställningsytor där externa aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter, PRO, Kalmar kommun och SULF- Sveriges universitetslärare och forskare fanns på plats för samtal. I Kalmar höll Ekonomihögskolans BusinessLab och IoT-labbet vid Fakulteten för Teknik öppet för besökare. På Araby Park Arena ringlade kön lång för alla barn som ville träffa Linnéuniversitetets Misty-robotar eller testa VR.

Niklas Ammert under Digitalidag
Prorektor Niklas Ammert hälsar besökare på Universitetskajen i Kalmar välkomna till Digitalidag.
Samtal i Växjö under Digitalidag
Många spännande samtal och möten under Digitalidag, här ifrån Campus Växjö.
IoT Labbet håller öppet
IoT (Internet of Things)- labbet hade öppet för besökare och Fredrik Ahlgren från Institutionen för datavetenskap och medieteknik visar runt.
Isak Myrback och Jacob Gustafsson föreläser
Isac Myrback och Jacob Gustafsson från Swedbank föreläser om hur du undviker digitala fällor.

Se hela programmet vid Linnéuniversitetet
Se alla aktiviteter runt om i landet på Digitalidags webb

Se panelsamtalet i efterhand här:

 

Se AI & Jobben - Hur rustar vi oss för ett digitalt arbetsliv?

Åsa Lindström, prefekt vid Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap vid Ekonomihögskolan, i samtal med Ann-Therése Enarsson VD Futurion.

Se Research Communication on digital platforms-Using social media to disseminate research on conspiracy theory

Tomas Nilsson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet och Carlos Diaz Ruiz från Handelshögskolan i Finland belyser hur de navigerade i sociala medier för att framgångsrikt kommunicera sina forskningsrön om konspirationsteorin ”Jorden är platt”. 
Föredraget bygger på deras artikel:

Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies ur Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 42, no 1, 2022.