bokplanta som växer ur en glasburk med pengar

Doktorander sökes till ny forskarskola om data från skogsbruk

Vill du utbilda dig till framtidens data executive, som fokuserar på analys och tillgänglighet av data med kreativitet och innovativa tankesätt som självklara kännetecken? Forskarskolan EnTrust söker elva doktorander till fyra europeiska länder med start i juli 2023.

16 universitet och företag från fem europeiska länder, däribland Linnéuniversitetet och Södra, samarbetar i ett nytt, stort projekt vid namn EnTrust. Fokus i projektet är hur data från skogs- och lantbruk kan göras tillgängliga, regleras och nyttiggöras, och hur förtjänsterna av detta kan delas på ett rättvist sätt mellan skogsbrukare, samhälle och företag. Samtidigt kommer projektet att gynna biologisk mångfald.

Elva doktorander

En stor och viktig bit av EnTrust är de elva doktorander som ska anställas. Deras forskning kommer att ske i skärningspunkterna mellan datavetenskap, informationssystem och samhällsvetenskap.

– Målet är att de ska utbildas till framtidens data executives, som fokuserar på analys och tillgänglighet av data, med kreativitet och innovativa tankesätt som självklara kännetecken, säger Arianit Kurti, docent vid Linnéuniversitetet och ledare för den svenska delen av projektet.

Mer om tjänsterna och ansökan

Doktorandtjänsterna är nu utlysta, med sista ansökningsdag 21 april. De beräknas starta i juli 2023. Läs mer om tjänsterna och hur man ansöker på EnTrusts webbplats.

Hör gärna av dig till docent Arianit Kurti vid Linnéuniversitetet för mer information, arianit.kurti@lnu.se.

Mer information