Kupade händer som håller i jord och en planta

Donation öppnar upp för ny professur i miljövetenskap

Tidigare under våren inrättade Linnéuniversitetet en professur inom djurskydd vid institutionen för biologi och miljö. Nu planeras ytterligare en professur vid samma institution, med inriktning miljövetenskap – som även denna görs möjlig genom donerade medel.

Satsningen på miljövetenskap är viktig och ligger i tiden, menar Jonas Waldenström, professor och prefekt vid institutionen för biologi och miljö:

– Att lösa morgondagens problem kräver att vi investerar i ny kunskap i dag. En satsning av det här slaget gör att vi kan stärka forskningen inom miljövetenskap som ämne och ytterligare öka forskningsanknytningen i undervisningen.

Vid institutionen för biologi och miljö bedrivs i dag forskning och utbildning inom biologi, miljövetenskap, naturvetenskapernas didaktik och djurskydd. Man arbetar nu med att identifiera vilken inriktning inom miljövetenskap professuren ska ha.

– Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som ofta länkar till näringslivet och dess behov, så här finns potential för synergier mellan akademin och det omgivande samhället, säger Jonas Waldenström.

Sju miljoner kronor

Den nya professuren är möjlig tack vare en testamenterad donation till Linnéuniversitetet, där önskemål fanns om att använda pengarna inom det naturvetenskapliga området. Ungefär sju miljoner kronor bidrar till en delfinansiering av professuren över de kommande tolv åren. Till professuren knyts också en doktorand.

– Vi är tacksamma för donationer som engagerade personer gör för att stödja kunskapsbildning och Linnéuniversitetet. Det gynnar både våra forskare, studenter och det omgivande samhället och gör det möjligt för oss att genomföra viktiga investeringar som annars inte kunnat genomföras, säger rektor Peter Aronsson.

Läs mer: 
Stärkt forskning och utbildning inom djurskydd med ny professur