Tora Hammar

eHälsoinstitutet presenterade sin forskning på Vitalis

eHälsoinstitutet deltog och presenterade sin forskning under flera föreläsningar på konferenserna Vitalis 2023 och Medical Informatics Europe Conference (MIE2023) i Göteborg den 23-25 maj.

Våra föreläsningar under Vitalis 2023 och MIE2023:

Tora Hammar Nationally shared medication lists - describing systems in the Nordic countries

Tora Hammar Challenges with medication management and the National Medication List in Sweden: an interview study from a human, organizational, and technology perspective

Tora Hammar Hur kan artificiell intelligens bidra till bättre läkemedelsanvändning?

Tora Hammar Nationella gemensamma läkemedelslistor i de Nordiska länderna

Tora Hammar Forskning om utmaningar med informationshantering i lakemedelsprocessen - med och tan Nationella lakemedelslistan


Övriga aktiviteter under konferenserna

Lina Nilsson, docent vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet och styrelseledamot i Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) var en av medarrangörerna bakom MIE och deltog i följande aktiviteter: 

Lina Nilsson  chair för session Health Information Systems, MIE

Lina Nilsson co-chair för session Sensors, Signals & Imaging Informatics på MIE.

Lina Nilsson Lina satt med i Scientific Programme Committee för MIE EFMI MIE2023 - Scientific Program Committee

Patrick Bergman - Jury för Young investigators award