Studenterna Carl och Marcus sitter vid ett bord

Ekonomistudenterna Carl och Marcus driver företaget Quiqly

Redan under introduktionsveckan märkte Carl Johansson och Marcus Öhrner att båda hade ett gemensamt intresse för teknik i allmänhet och techbolag i synnerhet. Efter ett par veckors studier satte de sin affärsidé och startade företaget Quiqly. Det är nu det första studentdrivna bolaget som har fått investering från Linnéuniversitetets holdingbolag, Linnaeus Venture AB.

Quiqlys affärsidé växte fram ur ett behov som de själva och flera de känner har. Produkten de har tagit fram låter konsumenter styckesköpa artiklar på tidningars hemsidor, utan att behöva teckna sig för en prenumeration.

– Därigenom möjliggör vi för tidningar att nå nya läsare, som är intresserade av tidningens innehåll men som inte agerar på prenumerationserbjudanden. På så sätt fångar vi upp den nya generationens beteendemönster, gör dem till aktiva läsare och skapar en ytterligare intäktskälla för tidningen, förklarar Carl. 

En tjänst som underlättar för tidningsläsaren

Tanken med Quiqly är ändra på att en stor del av marknaden är exkluderad och inte kan ta del av kvalitetsjournalistik, trots att det finns ett stort intresse. Målet är att berika och komplettera tidningarnas nuvarande affär, inte att ersätta den. 

– Quiqly bidrar till att väcka en betalningsvilja så att läsaren återkommer till tidningen, dessutom kompletterar vi den befintliga säljprocessen och skapar en ökad relation med läsarna genom insikter som branschen saknar, fortsätter han.

Tjänsten är lanserad både i Sverige och Finland och är aktiv på bland annat Dagens Juridik, Realtid och Nya Åland. Quiqlys idé skiljer sig från andra liknande tjänster.

– Det finns tjänster som liknar vår, däremot särskiljer vi oss vad gäller en mängd olika saker som att vår dashboard, där vi visualiserar data, är framtagen med hjälp av forskare inom området, vi är mycket lösningsorienterade och lyhörda till marknaden samt har en implementering som inte är krånglig, beskriver Carl.

Tagit hjälp med bolagets affärsutveckling

Företaget har utvecklats snabbt och Carl och Marcus är tacksamma för den hjälp som de har fått vid Linnéuniversitetet.

– Under vår första tid satt vi i Drivhusets lokaler men det gick ganska snabbt till dess att vi slussades vidare till Linnéuniversitetets Innovationskontor, LNU Innovation där vi fick hjälp av en person som hjälpte oss med affärsutveckling. Han utmanade oss på ett positivt sätt och trodde på oss samt idén. Det var även han som hjälpte oss att komma i kontakt med inkubatorn Företagsfabriken, som vi varit en del av sedan 1,5 år tillbaka, berättar Marcus.

Lockar till sig investerare

Quiqly väcker uppmärksamhet och en av de senaste i raden att investera i bolaget är Linnéuniversitetets holdingbolag, Linnaeus Venture AB, som gått in i den senaste rundan tillsammans med andra professionella finansiärer. Något som Carl och Marcus är glada för.

– Tydligen är Quiqly det första studentdrivna bolaget att få en investering av Linnaeus Venture AB, så det känns väldigt smickrande. För oss är det en bekräftelse på att vi gör något bra, dessutom får bolaget en kvalitetsstämpel gentemot andra intressenter. Medlen kommer att gå till marknadsfrämjande produktutveckling för att möta ytterligare behov som vi märkt att aktörerna på marknaden har, säger Carl.

Investering i teknik som löser kundernas verkliga behov

Emma Burman som är VD i holdingbolaget förklarar investeringen med att bolaget har lyckats att hitta en lösning för kundernas behov i en konservativ bransch.

– Carl och Marcus har en kombination av en stor drivkraft, entreprenöriell förmåga samtidigt som de är lyhörda och uthålliga vilket krävs för att lyckas. Deras idé är inte helt unik, men de verkar till skillnad mot andra konkurrenter på marknaden ha identifierat vad det är som gör att den, i övrigt konservativa branschen, blir intresserad. De har funnit lösningen på kundernas verkliga behov. Tekniken är dessutom enkel att implementera för kunden och enkel för tidningsläsaren, säger Emma.

Studierna har bidragit till bolagets framgång

Att Carl läser programmet Enterprising & Business Development och Marcus Civilekonomprogrammet, är såklart en fördel när det gäller att driva ett bolag. De har kunnat använda sin kunskap från utbildningen i de olika stadier som företaget har befunnit sig i. Vilket de tror har bidragit till bolagets framgång.

– Vi kompletterar varandra på ett mycket positivt sätt. Vi känner det själva men får även höra av utomstående, att vi har en väldigt fin dynamik emellan oss. Marcus har till exempel ett ”öga för siffror” medan Carl har ett sinne för marknad. Varför vi har tagit oss fram har nog att göra med sättet vi kompletterar varandra, säger de båda.

Tiden vid Linnéuniversitetet börjar gå mot sitt slut. Carl och Marcus ser fram emot att fortsätta att utveckla sitt gemensamma bolag.

– Vi ser ljust på framtiden, även om den såklart är osäker med tanke på att vi snart tar examen och därefter ska satsa fullt ut på bolaget. Detta är dock det roligaste vi vet och det känns såklart lite tryggare att vi gör det tillsammans. Om fem år hoppas vi på att ha kunnat lansera brett på den marknad vi verkar på just nu — och vem vet, kanske även till andra, avslutar de båda.

Mer om Linnaeus Venture AB

Holdingbolaget Linnaeus Venture AB har som uppdrag att kommersialisera och nyttiggöra idéer framtagna av anställda eller studenter vid Linnéuniversitetet. Det kan bland annat ske genom investeringar och andra former av aktiviteter i syfte att kommersialisera och eller nyttiggöra innovationer.