Elena Maria Cautis UNESCO Chair on Heritage Futures

Gästforskare med fokus på hållbarhet och välmående

Elena Maria Cautis tillbringar våren hos Centrum för tillämpat kulturarv och Unescoprofessuren, UNESCO Chair on Heritage Futures. Hon är doktorand vid University of Ferrara i Italien, knuten till ett program som fokuserar på hållbarhet och välbefinnande.

- Mitt fokus är relationen mellan landskap, kulturarvsprocesser, socialt välbefinnande och hållbarhetsvärden, förklarar Elena Maria Cautis.

Jag är intresserad av de olika uppfattningar som människor har om kulturarv – allt från kulturarvsforskare, till professionella inom kulturarvssektorn, till människor som dagligen interagerar med kulturarv. Jag tror att genom att studera dessa uppfattningar går det att hitta många olika svar om kulturarvets betydelse.

En av de största utmaningarna som jag förutser för kulturarvssektorn och kulturarvsstudier i framtiden (och nu faktiskt) är att sammanlänka alla dessa uppfattningar, för att säkerställa att de finns med i beslutsprocesser kring kulturarvsförvaltning. I framtiden måste mer uppmärksamhet ägnas åt att bereda marken för de förändringar som kommer, och för kulturarvet innebär det att hantera människors osäkerhet.

- Centrum för tillämpat kulturarv och Unescoprofessuren UNESCO Chair on Heritage Futures är en idealisk miljö för att arbeta med dessa frågor, säger Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet. Anders Högberg, professor i arkeologi håller med.

- Jag är glad att kunna välkomna Elena Maria till campus, säger Anders. Tillskottet till vårt team gör att vi kan stärka vårt engagemang för att arbeta med kulturarvssektorn och framtidsfrågor.

- Jag hoppas kunna föra fram olika geografiska och sociokulturella perspektiv, vilket kan bidra till att utveckla kunskapen inom forskningsmiljön 'heritage futures', avslutar Elena Maria.

Elena Maria Cautis kommer att arbeta med teamet fram till sommaren 2023.