Flagga från Linnéuniversitetet

Elva forskare beviljas 8,5 miljoner från Craafordska stiftelsen

Totalt har elva forskare från Linnéuniversitetet fått medel från Crafoordska stiftelsen i årets utlysning. De beviljade pengarna går till forskningsprojekt, infrastruktur samt workshops och konferenser.

 • Pavel Bessarab, lektor vid institutionen för fysik och elektroteknik
  Energieffektiv styrning av magnetiska skyrmioner med hjälp av topologiska isolator
  1 000 000 kr

 • Sinisa Bjelic, docent vid institutionen för kemi och biomedicin
  Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) facility at Department of Chemistry and Biomedical Sciences
  1 900 000 kr

 • Henrik Drake, docent vid institutionen för biologi och miljö
  Scanning Electron Microscope Facility
  1 965 000 kr

 • Stefan Eklöf Amirell, professor vid institutionen för kulturvetenskaper
  Gender, Diplomacy and Imperialism: How non-male actors and transgender practices shaped the colonial world of maritime Southeast Asia
  1 600 000 kr

 • Hanna Farnelid, lektor vid institutionen för biologi och miljö
  Virus control on estuarine picocyanobacteria
  1 000 000 kr

 • Maud Johansson-Ary, lektor vid institutionen för psykologi
  Kan en compassion-kurs minska samvets- och arbetsrelaterad stress och öka professionell livskvalitet och självmedkänsla hos vård- och omsorgspersonal?
  200 000 kr

 • Mirka Kans, docent vid institutionen för maskinteknik
  Ny metod för datadriven bedömning av grusväglag
  142 000 kr

 • Katarina Swahnberg, professor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap
  Sociala nätverk och hjälpsökande beteende bland våldsutsatta kvinnorna på landsbygden i Bangladesh: en tvärkulturell kvalitativ studie
  350 000 kr

 • Markus Zöttl, lektor vid institutionen för biologi och miljö
  Causes and consequences of gut-microbiome variation in social mammals
  300 000 kr

 • Hans Hägerdal, professor vid institutionen för kulturvetenskaper
  Colonialism, Slavery and Local Histories in Early Modern Asia
  50 000 kr

 • Stefan Arvidsson, professor vid institutionen för kulturvetenskaper
  Workshop on The Handbook of Global Socialist Cultures
  75 000 kr

Mer information